El Govern municipal congelarà, un any més, els impostos i taxes

22 d'octubre de 2022


El debat per a l'aprovació de les ordenances fiscals tindrà lloc el 25 d'octubre, en ple extraordinari



El Ple municipal es reunirà el proper dimarts, 25 d’octubre, en sessió extraordinària, per debatre la modificació de les ordenances fiscals relatives a l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost sobre els béns immobles (IBI) per a l’exercici 2022. Aquestes modificacions estan marcades, un any més, per la congelació d’impostos que ha caracteritzat el present mandat.

 

L’IBI es modifica per tal d’incloure les noves bonificacions reconegudes en l’àmbit de l’estalvi energètic i la sostenibilitat. Així, els béns immobles que hagin instal·lat sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar i els qui hagin optat per sistemes fotovoltaics d’autoconsum, podran acollir-se a la bonificació de l’impost.

 

En el cas de les instal·lacions solars tèrmiques, aquelles que utilitza la calor per generar energia, la bonificació de l’impost serà del 50% de la quota íntegra. Per la seva banda, els habitatges que hagin instal·lat sistemes fotovoltaiques d’autocomsum, aquelles que converteixen el llum solar en electricitat, la bonificació serà del 50% en aquells habitatges unifamiliars o plurifamiliars en què s’hagi instal·lat les plaques solars, amb un import màxim de 350,00€. El mateix descompte tindran els immobles que tinguin un ús diferent al residencial quan tinguin sistemes individuals, amb el mateix límit anual. Per contra, els immobles en què el sistema s’hagi instal·lat només per als elements comuns, la bonificació serà del 5%, amb un import màxim de 100€.

 

En tots els casos aquesta bonificació tindrà una durada de tres anys des de la seva sol·licitud, sense necessitat de renovar-la.

Nova regulació per als vehicles històrics

La modificació de l’IVTM se centra en els vehicles històrics, en què s’anul·len els requisits existents fins ara per optar a la bonificació del 100% de la taxa i se substitueixen pels establerts al RD 1247/1995, de 14 de juliol.

 

Així, podran beneficiar-se aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys des de la seva fabricació i els de col·leccionista.

 

Finalment, el ple també debatrà en matèria fiscal l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que té com a finalitat regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals, concretar o desenvolupar matèries fiscals i informar a la ciutadania sobre les normes i procediments per facilitar el compliment de les obligacions tributàries.

 

El regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, ha explicat en roda de premsa, que "un any més apostem per la congelació dels impostos i, fins i tot, per la reducció, perquè el que fem enguany és aplicar unes bonificacions que poden permetre a la ciutadania una rebaixa". Mudarra confesa que aquestes bonificacions, com les que es van introduir l'any passat per bonificar l'IBI a les persones que posin el seu pis en lloguer social, "compliquen quadrar el pressupost, però van en la línia de no incrementar la càrrega fiscal a la ciutadania". 

Aprovació del servei públic de la biblioteca

El ple també porta a votació la creació del servei públic de biblioteca, un tràmit administratiu més en el procés d'obertura de la nova seu de la Mossèn Joan Avinyó, que està previst realitzar-se abans de finalitzar el present any. L'equip tècnic, format per la directora i una bibliotecària, que aporten la Diputació de Barcelona, i tres auxiliars de biblioteca que formen part de la plantilla de personal municipal, ja fa mesos que treballa en les tasques prèvies a l'obertura.

 

El ple es podrà seguir en directe a les 19.00 h. des de la sala d'exposicions del Centre Social, a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Cubelles i a Ràdio Cubelles, a través del 107.5 FM, de l'emissió on line o dels canals d'àudio de la TDT. 


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023