Cita prèvia

Si es demana cita prèvia en un calendari que no correspon amb la tramitació que es vol dur a terme, l’hora demanada quedarà anul·lada i vostè no podrà ser atès/a.

Recordi que la majoria dels tràmits es poden fer de forma telemàtica accedint a l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana.

Oficina de Participació Ciutadana
1) OPIC-PADRÓ/CERTIFICAT IDCAT

Protocol d’accés a l’OPIC

El protocol d'accés a l’oficina d'atenció Ciutadana una vegada efectuada la reserva serà el següent:

 1. ARRIBAR uns minuts abans de la cita prèvia fixada, per evitar aglomeracions a la porta d'accés a les oficines. 
 2. NO S’ACCEDIRÀ a l'oficina fins que l'abandoni l'usuari atès prèviament o per indicació dels empleats municipals de la mateixa.
 3. Cal portar el FORMULARI EMPLENAT i DOCUMENTACIÓ PREPARADA, per minimitzar el temps d’ús dels terminals. Informa’t al web o a l’OVAC del requisits dels tràmits, prèviament
 4. Segueix les indicacions de consergeria per deixar les oficines amb seguretat.
Servei d'habitatge del Consell Comarcal
Servei d'Habitatge del Consell comarcal

El servei d'habitatge del Consell Comarcal del Garraf atèn presencialment a Cubelles tots els dilluns i dimecres amb cita prèvia (actualment a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera (C. Joan roig i Piera, 3-5. oth@ccgarraf.cat). 

 

No cal demanar cita prèvia per a la recollida de l'imprès, que es facilita a la consergeria del Centre Social

 

Aquesta cita prèvia és exclusiva pels ajuts i serveis:

 • Prestacions per al pagament del lloguer
 • Prestacions econòmiques d’urgència especial (PEUE)
 • Ajuts a la rehabilitació
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Borsa d’Habitatge
 • Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya (RSHPO)
 • Servei d’Intermediació pels Deutes en l’Habitatge (SIDH)

 

NOTA:
 
- Els dies 3 i 5 d'abril no hi haurà atenció d'habitatge.

- Al Consell Comarcal si que hi haurà atenció al públic, el dilluns i dimarts, de 10 a 13 h, i també atenció telefònica cada dia de 10 h a 13 h al 938100400 #1141.

SOLCUB
Servei d'Orientació Laboral de Cubelles (SOLCUB)

Atenció personal a les persones aturades, per inscripció al servei.

3. Zona d'estacionament regulat
Tramitació abonaments i tarifes Zona estacionament regulat

Cita per tramitar els abonaments i tarifes només en els següents casos:

 • Persones empadronades al municipi amb l'IVTM en procés de domiciliació a Cubelles.

Documentació a aportar: Acreditació de la sol·licitud a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona del canvi de domiciliació fiscal del vehicle per a l'exercici següent d'IVTM a Cubelles.

 

NOTA: SI HEU FET EL CANVI DINS DE L'ANY 2023, NO CAL PRESENTAR CAP INSTÀNCIA I CAL ABONAR TARIFA/ABONAMENT DE TEMPORADA AL PARQUÍMETRE O A L'APP EL PARKING.

 

 • Persones empadronades a Cubelles amb vehicle d'empresa, RÈNTING O LEASING.

Si l'any 2023 ja vau tenir l'abonament:

 • Instància per a empadronats informant que les condicions no han variat i aportant el número de matrícula del vehicle (IMPORTANT: HA DE COINCIDIR LA MATEIXA MATRÍCULA).

Si és el primer cop que ho demaneu, cal aportar la següent documentació:

 • Certificat de l'empresa acreditant que el treballador és empleat de l'empresa.
 • Pòlissa d'assegurança vigent a nom de l'empresa.
 • Si l'empresa té el cotxe en règim de renting, leasing o lloguer, a més s'ha de presentar la següent documentació:
  • Còpia del contracte de renting, leasing o lloguer a nom de l'empresa per la qual treballa.

 

 • Persones empadronades a Cubelles amb vehicle de rènting/leasing/lloguer

Si l'any 2023 ja vau tenir l'abonament:

 • Instància per a empadronats informant que les condicions no han variat i aportant el número de matrícula del vehicle (IMPORTANT: HA DE COINCIDIR LA MATEIXA MATRÍCULA).

Si és el primer cop que ho demaneu, cal aportar la següent documentació:

 

 • Contracte de rènting/leasing o lloguer al seu nom.
 • Pòlissa d'assegurança vigent del vehicle en que la persona sol·licitant figuri com a conductor/a habitual.

 

 • Segona residència (2 matrícules)

Si l'any 2023 ja vau tenir l'abonament:

 • Instància per a empadronats informant que les condicions no han variat i aportant el número de matrícula d'un màxim de dos vehicles (IMPORTANT: HAN DE COINCIDIR LES DUES MATEIXES MATRÍCULES).

Si és el primer cop que ho demaneu, cal aportar la següent documentació:

 • Si el titular de l'IBI i el del vehicle coincideixen:
  • Pòlissa d'assegurança vigent del vehicle en que la persona sol·licitant figuri com a conductor/a habitual per cada vehicle.
 • Si el titular de l'IBI i el del vehicle no coincideixen:
  • Document signat per la persona propietària designant a la persona sol·licitant com a resident temporal indicant el vehicle i número(s) de matrícula(es) amb el que farà ús de la tarifa bonificada.
  • Pòlissa d'assegurança vigent del(s) vehicle(s) en que la persona sol·licitant figuri com a conductor/a habitual.
  • En cas de vehicles d'empresa, a la documentació anterior s'ha d'afegir: 
   • Certificat de l'empresa en que faci constar que el sol·licitant és treballador actual de l'empresa
  • En cas de vehicle de renting, leasing o lloguer, a la documentació anterior s'ha d'afegir:
   • Si el renting, leasing o lloguer és d'una empresa: Còpia del contracte de renting, leasing o lloguer a nom de l'empresa per la qual treballa.
   • Si el renting, leasing o lloguer és d'un particular: Còpia del contracte de renting, leasing o lloguer al seu nom.

Per cada rebut de l'IBI es podran registrar 2 vehicles. Només es poden registrar dos vehicles per temporada.

 

 • treballador/a d'una empresa ubicada dins de la zona d'estacionament regulat. 

La sol·licitud l'ha de realitzar les persones llogateres o propietàries d'un local comercial, amb activitat comercial o de serveis en funcionament dins de l'àmbit de la zona d'estacionament regulat.

Màxim 5 abonaments per als seus treballadors/es.

 

Més informació a cubelles.cat/ze_regulat.

 • Logo cita prèvia
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023