Servei de mediació

SERVEI DE MEDIACIÓ MUNICIPAL

Un anys més, la Regidoria de Participació Ciutadana, amb el suport de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, de la Diputació de Barcelona, té la voluntat de consolidar polítiques de cohesió social, convivència i ciutadania, oferint de forma gratuïta el servei de mediació municipal.

 

El servei s’ofereix des de l' OPIC i és dut a terme per professionals de diferents àmbits (dret, psicologia, pedagogia, etc.)

 

Consisteix en: UN ESPAI NEUTRAL I  PROTEGIT  PER TAL DE GESTIONAR CONFLICTES I SITUACIONS COMPLEXES SORGIDES DE LA CONVIVÈNCIA QUOTIDIANA.

 

FUNCIONS:

- Treballar per a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones que conviuen en el municipi.

- Disminuir la conflictivitat tot oferint un espai protegit i professional on poder generar acords que possibilitin un desenvolupament òptim de la societat.

- Fomentar una ciutadania activa, crítica, responsable i compromesa amb la convivència i el municipi.

- Difondre les eines de gestió positiva del conflicte a centres educatius, centres cívics i a tot l' entramat social per tal d'impulsar una cultura del diàleg i promoció de la convivència.

- Treballar per a la resolució dels conflictes existents dins la ciutadania, societat, comunitat, entre veïns, a l' escola, dins de la família, etc..

 

QUAN INTERVENIM?

- Entre veïns/es: sorolls, higiene, humitats, animals, etc.

- Dins de la comunitat: l'ús de l' espai públic, instal·lació de l'ascensor, morositats dins de la comunitat de veïns/es, etc.

-Dins la família: diferències intergeneracionals, herències, conflictes entre germans/es, etc.

 

EN BENEFICI DEL CIUTADÀ/NA

-Oferim una gestió àgil, gratuïta i personalitzada.

Minimitzem els costos tant econòmics com emocionals derivats d'una situació difícil.

Els acords consensuats són duradors i recullen les necessitats i interessos de totes les parts implicades.

Aportem una nova via per canalitzar situacions que no han pogut ser gestionades.

COM SOL·LICITAR EL SERVEI?

Mitjançant sol·licitud a l’OPIC, ja sigui per telèfon (93.895.03.00), per correu electrònic (opic@cubelles.org) o presencialment (C/ Joan Roig i Piera, 3-5).

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023