Ordenances, reglaments i bases


Bases
Bases generals selecció participants formació SOLC
Bases beca investigació local
Bases reguladores pel procediment de la llista d'espera del mercat municipal

Ordenances municipals
Ordenança de civisme de Cubelles
Ordenança reguladora de l'ús i accés públic de la Desembocadura del riu Foix
Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers
Ordenança reguladora del funcionament del tauler d'edictes
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l'Ajuntament de Cubelles
Ordenança municipal de tinença d'animals domèstics de companyia
Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i espais oberts municipals i la cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles
Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Cubelles
Ordenança especial reguladora de guals i reserves de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Ordenança especial reguladora del deure legal d'us, conservació i rehabilitació de terrenys, construccions i instal·lacions.
Ordenança reguladora de les autoritzacions d'activitats comercials i d'instal·lacions de terrasses en places, carrers i espais públics al terme municipal de Cubelles
Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme municipal de Cubelles
Ordenança reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici a l’àmbit territorial de Cubelles
Ordenança General de subvencions

Reglaments
Reglament regulador del servei públic de la Biblioteca municipal Mn. Joan Avinyó
Reglament del servei públic d'estacionament regulat
Reglament del servei públic del cicle integral de l'aigua que inclou l'abastament d'aigua potable i el manteniment de la xarxa de clavegueram

Enllaços relacionats

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023