Ajuntament- Composició òrgans col·legiats

A continuació tobrarà la comnposició dels següents òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Cubelles en el present mandat:

 

  • Ple municipal i Comissió Informativa
  • Junta de Govern Local
  • Junta de Portaveus
  • Comissió Especial de Comptes

 Franja logo Aj

PLE MUNICIPAL i COMISSIÓ INFORMATIVA

 Franja logo Aj

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023