Presentat el projecte de transformació dels terrenys de la Tèrmica en un centre logístic que podria oferir 300 llocs de treball directes

1 d'agost de 2023


El primer pas és la modificació del pla general per canviar l’ús energètic a logístic, però serà la Comissió d’Urbanisme qui valorarà la idoneïtat del projecteL’estudi d’arquitectura OUA va presentar el projecte de transformació dels terrenys de l’antiga Central Tèrmica en una plataforma logística, encarregat per Promocisa. Aquesta empresa de capital andorrà va arribar a un acord per adquirir els terrenys amb Endesa ara fa poc més d’un any. El projecte té un pressupost d’execució de prop de 100 milions d’euros i una estimació de creació de 300 llocs de treball directes.

 

Josep Maria Hugué, regidor d’Espai Públic i Infraestructures, ha motivat la convocatòria de la presentació pública per part de l’empresa redactora del projecte per tal que la ciutadania conegui “la proposta d’inversió que vol venir a Cubelles, que porta gairebé 300 llocs de treball i que l’hem d’estudiar”. Des del Govern municipal la veuen una opció “positiva, perquè entenem que és una oportunitat per atraure empreses d’un sector a l’alça, com el logístic, en un enclavament estratègic”. En aquest sentit, el plenari debatrà properament l’inici dels tràmits urbanístics que han de permetre a la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la generalitat elevar la proposta a la Comissió d’Urbanisme del Penedès, competent per a l’autorització dels usos, recavar tots els informes “de mobilitat, infraestructures, mediambiental i altres que calguin abans de decidir si aquest projecte és o no vàlid”.

Reurbanització de la zona i construcció d’un centre logístic

Núria Noguer, arquitecta i directora de planejament d’OUA, va ser l’encarregada presentar el projecte a les prop de cinquanta persones que van assistir a la sala d’actes de la Biblioteca. Noguer considera que “el solar té una posició estratègica al territori”, en especial per al sector logístic que “està en alça”. En aquest cas, “les infraestructures territorials i la connectivitat són realment bones per a aquest sector”.

 

A grans trets, la proposta d’OUA consisteix en la reurbanització de tot el sector de l’antiga central tèrmica i els seus equipaments complementaris, a banda i banda de la línia del ferrocarril, i la construcció d’una nau logística de gairebé 77.000m2. Per a OUA, aquest projecte també és una oportunitat per al municipi de Cubelles per, entre d’altres, complementar el parc del Prat i millorar-ne la permeabilitat de la línia del ferrocarril i al C31, alhora que donarà continuïtat al passeig de la Marina amb el de la Mar Mediterrània. També ha de permetre l’ampliació del Polígon Industrial Les Salines, una de les necessitats que tenen les empreses locals que es volen expandir al municipi que no troben sòl industrial on fer-ho. “A Cubelles tenim activitats que els hi fa falta créixer i no tenen naus per poder-ho fer”, argumenta Hugué.

 

Finalment, la reurbanització també contempla com millorar la connexió de la urbanització de La Solana i el futur càmping de Can Guineu amb la zona marítima, superant la via del tren i la carretera C31, que actualment representen un escull important.

 

La proposta representarà una inversió de prop de 100 milions d’euros i l’empresa promotora ha fet una estimació de la creació de més de 300 llocs de treball directes. “Estimem, a partir dels ratis de polígons logístic que ja funcionen, una creació de 4 llocs de treball per cada 1.000m2 de sostre”, explica Noguer que avança també que “el promotor es compromet a que es doni cobertura prioritàriament a persones empadronada a Cubelles”.

 

Aquesta no és la primera proposta de transformació dels terrenys de l’antiga central tèrmica que presenten els propietaris. Després del cessament de l’activitat de la central elèctrica, Endesa va proposar la construcció de dos cicles combinats i, posteriorment, una zona residencial amb més de 900 habitatges. “No ho vam veure correcte perquè quedava fora del que hauria de ser el creixement natural del poble i tenim experiències negatives a nivell de serveis i manteniment”, explica Hugué.

 

En canvi, el projecte de transformació del solar en un centre logístic “creiem que és molt interessant i intentarem tenir el màxim consens polític perquè tiri endavant i ens ajudi a baixar l’atur i situar-nos com un referent del sector logístic industrial”, conclou el Govern.

Tramitació urbanística

El primer pas a donar és la modificació puntual del Pla General per canviar la classificació urbanística actual, industrial energètica, i transformar-la en industrial logística.

 

La modificació s’aprova inicialment pel plenari municipal obrint-se un període d’exposició pública. A partir de llavors, per part de l'Ajuntament, es sol·liciten els informes sectorials als diferents organismes de la Generalitat i altres entitats afectades pel document aprovat inicialment i, amb la resolució de les al·legacions en cas d’haver-se recollit a l'exposició pública del document inicial, es prepara una segona aprovació per plenari, en aquest cas provisional, on es donen resposta i s'ajusta el document inicial a l'exigit als informes sectorials i a les al·legacions acceptades. Aquest document d'aprovació provisional s'envia a la Comissió Territorial del Penedès, on si s'ajusta a l'exigit pels informes sectorials, s'aprovarà de manera definitiva.  En aquest cas, es procediria a la reparcel·lació i a la urbanització de l’entorn i, posteriorment, a la construcció de la nau en un termini que la promotora estima d’aproximadament dos anys.

  

De fet, segons aquesta promotora, la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya “està impulsant plans directors supramunicipals per donar resposta a la demanda de la logística, que és a nivell de tota Catalunya i Espanya”, explica Noguer. El sector logístic és un nou model de teixit industrial que necessita parcel·les de més de 100.000m2 amb ocupació del 60-70% i “aquí estem parlant d’una nau de 77.000m2 de sostre”.

 

Pel que fa al client final de la plataforma, OUA encara no ha tancat cap acord perquè tot just el projecte està en una fase molt embrionària. “S’ha fet gestions amb empreses de diferents sectors, però una de les darreres és amb una empresa del sector farmacèutic que té una gran demanda de plataformes d’aquest tipus”, ha conclòs Noguer.


  • Projecte centre logístic
  • Projecte centre logístic
  • Projecte centre logístic
  • Projecte centre logístic
  • Projecte centre logístic

Documentació adjunta

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023