Oberta fins al 2 de maig la consulta pública per la redacció del codi ètic i de bon govern

22 d'abril de 2021


La regidoria de Transparència impulsa la seva aprovació com a mesura de millora de la qualitat democràticaL’Ajuntament de Cubelles ha obert la preceptiva consulta pública prèvia a l'elaboració del codi ètic i de bon govern de Cubelles, d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les persones interessades en participar de la redacció d’aquest reglament poden fer aportacions a través del formulari web fins al 2 de maig.

 

La consulta la impulsa la regidoria de Transparència que, entre d’altres accions, té l’objectiu d’aprovar un codi d’ètica i de conducta de totes les persones relacionades amb la institució. La finalitat és concretar i desenvolupar els principis d’actuació que determina la llei i establir-ne d’addicionals, si s'escau, determinant les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per la mateixa llei. La regidoria aposta per enfortir la cultura ètica i institucional de tot l’Ajuntament i millorar la gestió dels recursos municipals, cercant noves formes de relacionar-se amb la ciutadania, per dur a terme, en acabat, una governança més propera a la ciutadania, que vetlli per un increment de la qualitat democràtica d’aquest Ajuntament.

 

Aquest codi està establert a la normativa de transparència i bon govern (art 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

 

La voluntat de la regidoria és ampliar l’àmbit subjectiu del codi no només als alts càrrecs, com estableix la legislació, sinó a tot el personal treballador de l’Ajuntament de Cubelles i a les empreses que s’hi relacionen.

 

La norma té una triple finalitat o objectius:

  1. Guiar la conducta dels càrrecs polítics i del personal treballador de l’Ajuntament de Cubelles, de manera que el resultat final sigui un major ajustament de les seves conductes individuals i de la organització en la que s’integren, als principis ètics que constitueixin els fonaments del codi.
  2. Incrementar la confiança de la ciutadania respecte l’actuació transparent i responsable dels subjectes destinataris del codi.
  3. Evitar l’aparició de casos de corrupció.

  • Sala de plens de Cubelles

Documentació adjunta

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023