INSPECTOR POLICIA LOCAL

27 de juny de 2018


Descripció

Proves selectives per a l'accés en règim de funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició lliure d'una vacant de l'escala executiva d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria inspector/a de la policia local. 

 

Model instància PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECTIU

 

BOPB. Publicació Bases

 

DOGC. Convocatòria

Termini presentació instàncies: 4 de setembre fins al 24 de setembre de 2018 

 

Llista provisional d'admesos i exclosos

Termini presentació d'esmenes: Del 18 fins al 31 d'octubre de 2018, ambdòs inclosos. 

 

BOPB. Rectificació data 1er. examen

 

S'informa que no s'han presentat esmenes a la llista provisional d'admesos i exclosos en el termini establert, per tant la llista provisional passa a ser definitiva.

 

El termini per presentar el projecte finalitzarà el dia 12/11/2018, aquest inclòs.

 

Resultats proves TEÒRICA I PRÀCTICA_INSPECTOR

 

Resultats projecte de gestió

 

Resultats Prova Psicotècnica

 

Resultats valoració mèrits i puntuació total

 


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023