ESTABILITZACIÓ. CONVOCATÒRIA PÚBLICA 2 PLACES D' AUXILIAR DE GESTIÓ, FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS, TORN LLIURE (Finalitzat)

22 de desembre de 2022


Descripció

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la qual regula els processos extraordinaris d’estabilització de places, l'Ajuntament de Cubelles ha aprovat els processos selectius de les diferents convocatòries d'estabilització derivades de l'esmentada Llei, de torn lliure. 

 

BOPB: Bases del procés selectiu dues places auxiliar de gestió C2 concurs de mèrits.

 

BOE: Publicació BOE anunci convocatòries estabilizació Ajuntament de Cubelles

 

DOGC: Publicació extracte convocatòria estabilització dues places auxiliar de gestió C2 concurs de mèrits

Termini de presentació d'instàncies: Del 9 de gener de 2023 al 30 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

NOTA IMPORTANT: Cal emplenar els models normalitzats 23-RRHH-03 (sol·licitud admissió a proves selectives) i 24-RRHH-04 (instància presentació mèrits convocatòries) que es troben en el marge  "Documentació adjunta" i adjuntar-los en la instància al Registre, així com indicar en el model corresponent els mèrits ordenats i enumerats.

 

BOPB: Relació provisional d'admesos i exclosos i tribunal de selecció

Al enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos i exclosos. El termini de presentació d'esmenes i/o al·legacions és del 23/02/2023 al 8/03/2023, ambdós inclosos.

 

Relació definitiva d'admesos

Al enllaç podeu consultar la relació definitiva d'admesos.

Constitució del Tribunal i valoració de mèrits fase única de concurs: 14/03/2023 a les 10h al CSIDE c/Joan Roig i Piera núm.5 de Cubelles

 

Tribunal: Resultats procés selectiu fase única concurs de mèrits

Al enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu, fase única de concurs de mèrits, per ordre de puntuació.

 

Tribunal: Acta final procés selectiu

Al enllaç podeu consultar l'acta final del Tribunal de selecció.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023