Informe Sindicatura de Comptes serveis d'administració electrònica

30 de novembre de 2022


Descripció

Informe de la sindicatura de compte relatiu a l’assistència als municipis per les diputacions en matèria d’administració electrònica i l’estat d’implantació en municipis amb població entre 10.000 i 20.000 habitants.

 

D’acord amb el que preveuen els articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i l'article 41 del text refós del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 17/2022, relatiu a l’assistència als municipis per les diputacions en matèria d’administració electrònica i l’estat d’implantació en municipis amb
població entre 10.000 i 20.000 habitants.

 

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de la corporació, i se n’ha de fer publicitat a la seu electrònica corporativa.


  • Sindicatura-de-Comptes-de-Catalunya.png

Enllaços relacionats

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023