Convocatòria pública procés selectiu borsa de treball oficials de 2a manteniment (Finalitzat)

24 de maig de 2023


Descripció

La Junta de govern local de l’Ajuntament de Cubelles, en sessió ordinària de data 10
de maig de 2023 va aprovar les bases i convocatòria pública del procés selectiu
mitjançant el sistema de concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball de
oficials de 2a manteniment, amb caràcter de personal laboral temporal de l’Ajuntament
de Cubelles, assimilat a grup de classificació C2.

 

BOPB_Bases del procés selectiu borsa de treball oficials de 2a manteniment

 

Al enllaç podeu consultar les bases del procés selectiu per a la creació de la borsa de treball d'oficials 2a manteniment

 

DOGC_edicte anunci extracte convocatòria obertura de termini

 El termini de presentació d'instàncies és del 25 de maig de 2023 al 21 de juny de 2023, ambdós inclosos. 

 

BOPB_Relació provisional d'admesos

Al enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos i la data de la primera prova el dia 21 de setembre de 2023.  

El termini per esmenar sol·licituds i/o fer al·legacions és: Del 25 de juliol al 8 d'agost de 2023, ambdós inclosos.

 

Tribunal de selecció: Resultats de la fase d'oposició

A l'enllaç podeu consultar les puntuacions obtingudes en les proves pràctiques de la fase d'oposició. 

El termini per a presentar mèrits és del 22 al 27 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

Es convoca als aspirants a l'entrevista personal, que tindrà lloc el dia 28 de setembre de 2023 a les 11:00 hores al CSIDE, c/Joan Roig i Piera 3-5 de Cubelles.

 

Tribunal de selecció: Resultat final del procés de selecció

A l'enllaç podeu consultar el resultat final del procés selectiu

 

Tribunal de selecció: Acta final del tribunal

A l'enllaç podeu consultar l'acta final del tribunal de selecció.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023