CONVOCATÒRIA PÚBLICA BORSA DE TREBALL AUXILIARS DE GESTIÓ (Finalitzada)

6 de març de 2023


Descripció

La Junta de govern local de l’Ajuntament de Cubelles, en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2023 va aprovar les bases i convocatòria pública mitjançant el sistema de
concurs oposició d’una borsa de treball de personal auxiliar de gestió, personal funcionari interí de l’Ajuntament de Cubelles, enquadrades en l’escala general, sots
escala auxiliar, grup de classificació C2.

 

Bopb_bases del procés selectiu

 

DOGC_extracte convocatòria bt auxiliars de gestió

El termini de presentació d'instàncies és del 15/03/2023 al 13/04/2023, ambdós inclosos.

 

BOPB_Relació provisional d'admesos i exclosos

Al enllaç podeu consutar la relació provisional d'admesos i exclosos. 

El termini per esmenar sol·licituds i/o fer al·legacions és del 2 de maig al 15 de maig de 2023.

La data de la primera prova és el dia 16 de maig de 2023 a les 10:00 hores al CSIDE de Cubelles, c/Joan Roig i Piera ním. 3-5.

 

Nota: Relació definitiva d'admesos

Al enllaç podeu consutar la relació definitiva d'admesos.

Les persones aspirants que han de realitzar la prova de català seran convocats un cop superades les proves de la fase d'oposició.

 

Examen teòric amb les respostes 

 

Examen pràcitc 

 

Tribunal: Resultats fase d'oposició

Al enllaç podeu consutar els resultats de la fase d'oposició. 

Totes les persones aspirants que han superat la fase, i no han presentat amb la instància d'inici els mèrits, poden presentar-los fins el dia 26 de  maig de 2023. 

L'entrevista tindrà lloc el dia 30 de maig de 2023 a l'hora i espai que s'indica amb l'hora individualitzada per a cada aspirant.

 

Tribunal: Resultats finals

Al enllaç podeu consultar les puntuacions totals obtingudes i el resultat per ordre de puntuació.

 

Tribunal: Certificat rectificació acta tribunal de selecció

Al enllaç podeu consultar el certificat de la rectificació de l'acta del tribunal de selecció


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023