CONVOCATÒRIA PÚBLICA BORSA DE TREBALL AUXILIAR TÈCNIC/A INSPECTOR VIA PÚBLICA (Finalitzat)

14 de febrer de 2023


Descripció

L’Ajuntament de Cubelles, per Decret d’alcaldia núm. 2023/2019 de 10 de febrer de 2023, va aprovar les bases i convocatòria pública de procés selectiu per a la creació, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una borsa de treball d’auxiliar tècnic inspector via pública, amb caràcter de funcionari interí de l’Ajuntament de Cubelles, escala administració especial, sots escala serveis especials grup de classificació C2.

 

BOPB_Bases del procés selectiu borsa de treball auxiliar tècnic/a inspector via pública

 

DOGC_Convocatòria procés selectiu d'auxiliar tècnic/a inspector via pública

Inscripció: El termini per a presentació d'instàncies és del 23/02/2023 al 22/03/2023, ambdós inclosos.

 

BOPB_Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, nomenament de tribunal i data de la primera prova

Termini per esmenar sol·licitus o fer al·legacions: Del 28 de març de 2023 al 12 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Data de les proves: 14 d'abril de 2023 a les 11:00 hores.

 

Nota Tribunal: Relació definitiva d'aspirants admesos 

Al enllaç podeu consultar la relació definitiva d'aspirants admesos en el procés de selecció.

 

Nota Tribunal: Resultats prova tèorica i pràctica fase oposició i convocatòria a entrevistes

Al enllaç podeu consultar els resultats de la proves tèorica i pràctica.

L'entrevista tindrà lloc al CSIDE, carrer Joan Roig i Piera núm. 3-5 de Cubelles, a l'hora individualitzada que s'indica.

 

Nota Tribunal: Resultats valoració de mèrits i entrevista

Al enllaç podeu consultar els resultats de la fase de concurs i de l'entrevista

 

Tribunal: Acta final del procés de selecció


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023