Emprenedoria

Descripció

Ajuts a la Creació d'Empreses i Activitat Econòmica

L'Ajuntament de Cubelles ha aprovat un seguit de bonificacions i excepcions fiscals per la creació d'empreses i ocupació al municipi. Les noves activitats, sotmeses al règim de comunicació, que generin un o més llocs de treball o en aquelles en les que el titular provingui d'una situació d'atur estaran exemptes de taxes municipals.


Veure Ordenança Fiscal núm. 9. Art. 7è. Bonificacions i exempcions per més informació

 

Ajuts d'altres organismes

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, presenta la guia d'ajudes i incentius per la creació d'empreses i ocupació, atorgades i convocades per les Administracions i Organismes Públics. A través del portal Ipyme.org es poden cercar també d'altres recursos necessaris per la creació de noves empreses i negocis.


Més informació a:

http://www.ipyme.org/_layouts/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx


Busques Local? Tens un projecte emprenedor?

Si tens una idea de negoci o projecte i busques un local, la regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme t'ajuda.
T'ajudem a trobar el teu local:

 • Tindràs accés a locals a un preu assequible.
 • T'assessorarem en la creació del pla de negoci.
 • T'informem i ajudem a l'accés al finançament i microcrèdits (Microbank).
 • Podràs rebre una compensació econòmica per la inversió que facis.(*segons taxes municipals)

Si necessiteu més informació podeu trucar al 93 895 63 16


Finançament per la creació d'empreses

 

Microcrèdits

Els microcrèdits són petits préstecs destinats a persones emprenedores que volen posar en marxa un projecte, però no compten amb avals per poder recórrer al sistema financer ordinari. A la Unió Europeu existeix un consens perquè la quantia del Microcrèdit sigui inferior als 25.000 euros. Aquesta quantia servirà per finançar l´actiu fix inicial de l´empresa.


Microcrèdit Microbank

Objecte
Afavorir l'accés a l'obtenció de microcrèdits per a la creació d'empreses.


Persones beneficiàries
Persones en situació d'ocupació o d'atur, que volen crear la seva pròpia empresa mitjançant la seva participació en el programa INICIA: per la creació d'empreses i que comptin amb el corresponent informe favorable de viabilitat.

(Garanties: La constitució dels crèdits i préstecs acollits a aquesta línia de finançament restarà supeditada a l'existència de garanties personals adequades a cada cas particular, a criteri del Banc. No es formalitzaran operacions creditícies amb garantia real).

L'Entitat Financera decidirà l'aprovació o denegació en un comitè de riscos intern.


Finançament

Préstec a tipus preferent (la quantitat atorgada està condicionada a la capacitat de devolució del microcrèdit en cada moment amb un límit de 25.000 euros).


1. Préstec Personal Fix amb Indexació de Sortida: Condicions

Import: fins el 70% de la inversió.
Termini d´amortització: 7 anys amb carència opcional de 2 anys inclosos.
Tipus d´interès:
Índex de referència: Deute públic (rendiment intern mercat secundari 2-6 anys.
Diferencial: 2,5%
Comissió d´obertura: 1,%


2. Préstec Personal Variable amb indexació de sortida: Condicions

Import: fins el 70% de la inversió.
Termini d´amortització: 7 anys amb carència opcional de 2 anys inclosos.
Tipus d´interès:
Índex de referència: Euríbor 1 any (oficial).
Diferencial: 2,5%
Comissió d´obertura: 1,%


3. Microcrèdits socials.

Finalitat: Projectes d´autocupació. Inici, consolidació o ampliació de microempreses i iniciatives econòmiques i professionals per compte propi.

Import: Màxim: 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió).

Beneficiari :
Persones físiques amb un projecte d´autocupació.
Professionals autònoms amb rendes fins a 60.000 euros.
Persona jurídica (Microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació anual inferior a 500.000€).

Periodicitat:
Mensual.

Termini:
60 mesos inclosos 6 mesos de carència opcional.

Tipus d´interès:
7,75%, fix tota la vida de l'operació.
Sense comissió d'obertura i d'estudi.

Garanties:
Sense garantia real ni condició d'avals, excepte quan el titular sigui una persona jurídica, que es requerirà aval necessàriament.

Tramitació:
Mitjançant les entitats d'assessorament de la xarxa INICIA: per la creació d'empreses.

 

 


On es fa:Emprenedoria

 • Adreça Passeig Narcís Bardají, 12
 • Codi Postal 08880
 • Població Cubelles
 • Telèfon 93 895 03 00 (Ext. 1268)
 • Email deconomica@cubelles.cat
 • Horari Cita prèvia


 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023