Serveis


Polítiques d'igualtat
SIAD Garraf
El SIAD Garraf (Servei d'informació i Atenció a la Dona) és un Servei d'àmbit comarcal adreçat a totes les dones dels municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants, així com a les persones, entitats i col·lectius que treballen per a la igualtat...

Violeta - Centre d'Informació i Assessorament per a Dones de Cubelles

Violeta - Centre d'Informació i Assessorament per a Dones

Sanitat
Cementiri municipalCorrecan Cubelles
Ubicat al C. Millera cantonada C. Arles de Tec
 Servei d'Orientació Laboral (SOLCUB)
Borsa de treball
El SOLCUB disposa d’una borsa de treball per tal de facilitar a les empreses els/les candidats/es més apropiats a les seves necessitats.
Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC)
Empreses - gestió d'ofertes
El SOLCUB ofereix el servei d’intermediació entre oferta i demanda de treball amb l’objectiu de facilitar a les empreses els candidats i les candidates més adients per cobrir les vacants que ofereixen.
Servei d'Orientació Laboral de Cubelles (SOLCUB)
Formació SOLCUB
El SOLCUB ofereix formació a persones en situació d’atur, a treballadors i a autònoms amb la finalitat d’adaptar els seus perfils professionals a les noves demandes del mercat de treball i ajudar a aconseguir una major competitivitat.
Servei d'Orientació Laboral de Cubelles (SOLCUB)
Ofertes de treball
El SOLCUB gestiona ofertes de treball a través de la Xarxa XALOC (xarxa de serveis locals d’ocupació dels municipis de la província de Barcelona).
Emprenedoria
Orientació laboral
El servei d’orientació laboral es realitza als usuaris/àries que ho sol·liciten i a aquelles persones que la tècnica considera necessari per a la seva inserció laboral.
Servei d'Orientació Laboral de Cubelles (SOLCUB)
Punt d’Autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya (PAS)
La implantació del Punts d’Autoservei (PAS) en les dependències municipals, permet que els ciutadans puguin accedir a algunes de les informacions i tràmits que es duen a terme en les  oficines de Treball sense la necessitat de desplaçar-se a aquestes....
Centre Social Joan Roig i Piera
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023