L’Ajuntament encarrega un estudi tècnic per avaluar els primers sis mesos d’activitat del Vòrtex

7 de maig de 2021


L’informe conclou que, entre d’altres mesures, cal ampliar la capacitat de l’estació de bombament Principal Cubelles-Cunit, competència de l’ACA i del CCBP, per maximitzar l’eficiència de l’equipament municipalL’Ajuntament de Cubelles ha encarregat un estudi tècnic per tal d’avaluar els sis primers mesos de l’entrada en funcionament del sistema Vortex, ideat per minimitzar els abocaments d’aigües residuals a la llera del Foix en episodis d’avingudes d’aigua. La mesura s'ha pres després de constatar durant la primera fase de la posada en marxa que l'eficàcia de l'equipament no es corresponia a la de disseny, i amb l’objectiu d’ajustar el seu funcionament i maximitzar la seva eficiència.

 

Així, les conclusions de l’estudi tècnic determinen que l’estació de bombament principal Cubelles-Cunit funciona a una capacitat real de 120 l/s, lluny dels 167 l/s assegurats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Penedès, i a un 50% dels paràmetres de disseny de projecte. Tot plegat, provoca que, amb pluges de poca intensitat, hi hagi un retorn cap al Vòrtex d’aigües amb una alta concentració de sòlids i materials diversos, com draps i tovalloletes, que provoquen que el funcionament del Vòrtex estigui per sota dels indicadors de disseny. En conseqüència, el sistema pot arribar-se a reblir i inundar temporalment el pas de sota la via, el qual funciona com a dipòsit regulador fins que, poc després, es buida sense que es produeixin vessaments des d’aquest punt cap al Foix.

 

L’estudi, elaborat pel mateix enginyer que ja havia redactat a petició de l’ACA dos informes relatius a la reducció de sobreeiximents a les estacions de bombeig principal i platja del sistema Cunit-Cubelles, conclou que cal reclamar urgentment a l’ACA i el Consell Comarcal del Baix Penedès, que són els qui ostenten les competències, que ampliï la capacitat de la infraestructura fins, almenys, els 167 l/s assenyalats i, en la mesura que sigui possible, els 240 l/s de disseny previstos en el sistema Vòrtex.   

   

En relació a aquesta ampliació, l’Agència Catalana de l’Aigua, en veu del seu Director General en el decurs de l’última visita a la vila efectuada a finals de l’any passat, es va comprometre a redactar urgentment el projecte de la nova estació de bombament principal Cubelles-Cunit, que ha de permetre resoldre la problemàtica assenyalada. El projecte es troba actualment en fase de redacció.

 

Així mateix, i per tal de complementar la millora de la capacitat de drenatge de la xarxa municipal de clavegueram, també es preveu la progressiva construcció, entre d’altres, d’un tanc de tempesta al carrer Millera i una canalització de pluvials al carrer Gessamí, mesures que permetran esponjar l’acumulació d’aigua i reduir l’impacte en aquest punt del municipi.


  • Moment de la instal·lació del Vòrtex

Documentació adjunta

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023