En marxa l’execució de les obres de rehabilitació de tres pistes de tennis

9 de juny de 2022


El projecte entra dins del procés de pressupostos participatius de 2021La regidoria d’Esports està executant les obres de rehabilitació integral de les pistes 1, 2 i 3, malmeses per l’ús continuat i la climatologia. Aquestes obres formen part del procés dels pressupostos participatius de 2021.

Una de les principals patologies que patien les pistes és els problemes de drenatge, les pèrdues de planor i les esquerdes i fissures. Per solucionar-ho la regidoria està executant les obres de rehabilitació a càrrec de l’empresa Asfaltos del Valles, SA, consistents en el fressat de les juntes de formigó, reg d’imprimació, subministrament, estesa i compactat de 3-4 cm de MBC tipus PA-10 amb betum modificat; el subministrament, estesa i compactat mitjançant airless de tres capes de resina acrílica; i el pintat de tres pistes de tennis mitjançant dos capes de pintura.

 

L’arranjament del paviment de les pistes de tennis es porta a terme tenint en compte la normativa vigent aplicable i els requeriments de la normativa tècnica i les recomanacions dels criteris constructius del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) i les normatives de la federació esportiva corresponent.


  • Rehabilitació pistes de tennis
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023