L'Ajuntament arranja el camí de Mas Peirot

15 de juliol de 2021


L’actuació entra dins del Pla de millora de camins, que subvenciona la Diputació de BarcelonaL’Ajuntament de Cubelles ha impulsat la reparació del camí de Mas Peirot, dins del programa sectorial per la millora de camins municipals aprovat per la diputació de Barcelona i que atorga al municipi, per als exercicis 2020 i 2021, un total de 14.483,64 €. Les obres les ha executat l’empresa RAC BARCELO, S.L.U., per un import de 7.241,83 €,  i s'emmarquen en la intenció de millorar la xarxa de camins del municipi de Cubelles cada any per tal d’assegurar la seva funcionalitat amb l’adequació per a la circulació.

 

Aquest any s’ha arranjat el camí de Mas Peirot amb la regularització i renovació de la capa de rodadura existent de tot-ù natural, així com el drenatge del mateix. S’ha realitzat la millora general del ferm mitjançant la retirada parcial de la capa superficial del camí i la posterior estesa i compactació d’una capa de tot-ú reciclat. També s’ha perfilat el camí per donar les pendents transversals necessàries cap a les cunetes de terra de tots dos costats. 

 

La decisió d’actuar prioritàriament a Mas Peirot es pren després de la inspecció dels tècnics municipals en què van valorar la situació i donar resposta a les peticions rebudes pel veïnat. 

 


  • Camí Mas Peirot
  • Camí Mas Peirot
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023