El Ple aprova la modificació del Pla General d’Ordenació per a la instal·lació de l’estació de bombament al passeig Fluvial

22 de març de 2024


El Govern va obtenir l’aprovació de l’ordenança que li permetrà establir, en cas de necessitat, mesures extraordinàries per combatre la sequera i fer front a la pujada del 12,5% del cost de l'aigua que Aigües Ter Llobregat aplicarà aquest anyEl ple municipal es va reunir en sessió ordinària el 19 de març per fer l’aprovació inicial, amb l’abstenció de VOX, de la proposta de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació (PGO) per a la implantació d’una estació de bombament al passeig Fluvial de Cubelles. El regidor d’Espai Públic i Infraestructures, Josep M. Hugué, va explicar que “per donar resposta a la problemàtica de sobreeiximents a la llera del riu Foix, en una primera fase es va col·locar el Vòrtex per tal d’evitar que aquest desguàs d'aigua arribi amb càrregues de sòlids a la llera del riu”. La segona actuació que tindrà lloc ara és dotar de major capacitat a l’estació de bombament, que impulsa l’aigua residual i de pluvials. “D’aquesta manera millorarem l’eficiència de la xarxa, sobretot quan plou”.

 

Josep M. Hugué va detallar que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té prevista la inversió de gairebé dos milions d’euros per a l’augment de capacitat de l’estació de bombament, que es col·locarà al costat del Vòrtex. “Amb aquest segon element, la darrera actuació per a solucionar gairebé el 95% el problema dels sobreeiximents del Foix serà la construcció d’un tanc de tempesta”. La Generalitat va sol·licitar que l’espai de la zona verda que es destinarà a serveis es compensi a l’altra banda del riu Foix, davant la discoteca. 

 

El ple va aprovar també, en aquest cas amb els vots a favor d’UC11, PSC, CeCP-C i JuntsxCub, les abstencions d’ERC, PP i CUP i el vot contrari de VOX, l’ordenança núm. 33 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de subministrament d’aigua potable i de clavegueram, que suposa un augment de tarifa del 12,5%, que s'ha de sumar a la ja aprovada pel Consistori per aquest any. Josep M. Hugué va recordar que “al mes de novembre vam passar per ple una proposta d’augmentar la tarifa un 7% per sustentar les inversions que s’havien de fer durant els propers 25 anys, coincidint amb la nova concessió. Malauradament, l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL) va fer una pujada molt important de tarifa al gener, donat que feia més de 15 anys que no l’incrementava. Això suposa que, apart d’aquest 7%, s’ha d’apujar un 12,5% més”.

 

En matèria d’aigua, el darrer punt tractat va ser l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. Aquest punt va comptar amb els vots a favor d’UC11, PSC, CeCP-C, JuntsxCub, ERC i PP, l’abstenció de la CUP i el vot contrari de VOX. Aquest reglament contempla mesures extraordinàries que faculten a l’alcaldia per poder prendre decisions en cas de necessitat i que se sumarien a les establertes en el Pla Especial de Sequera (PES) aprovat per la Generalitat. Dani Pérez (CUP) va afirmar que “és incongruent que l’Ajuntament hagi estat sancionat per l’ACA amb 40.000 euros –multa que el govern ha recorregut–  i ara demani al ciutadà que compleixi”. Robert Monzonis (JuntsxCub) va fer una crida a la responsabilitat de tothom i va argumentar que “cal seguir treballant en iniciatives com la dessalinitzadora per evitar la dependència de la pluja”. Juani Navarrete (PP) va incidir en què el govern comuniqui clarament quines mesures es prendran i Jorge Mena (Vox) va comentar que “les restriccions només perjudiquen al ciutadà” i que “la solució és aprofitar els recursos hídrics i impulsar el Pla Hidrològic Nacional”. Josep M. Hugué va reconèixer que “la xarxa d’aigua potable de Cubelles té mancances”, però que hi ha exemples com “Mas Trader on s’ha fet una bona actuació de la xarxa de pluvials”.

 

Al ple es va fer l’aprovació inicial, per unanimitat, de la modificació puntual del PGO per a l’ampliació de la zona verda a la plaça de la Fita amb l’objectiu d’adequar-la a la realitat del planejament actual. Dins d’alcaldia, es va aprovar també per unanimitat el manifest a favor de les treballadores i dels treballadors de l’empresa Venca a Vilanova i la Geltrú, i la proposta d’acord d’ampliació de la jornada del col·lectiu de la Policia Local "per tal d’oferir un servei millor a la cobertura de serveis mínims”, segons el regidor de Recursos Humans, Narcís Pineda.

Més agilitat en la gestió del padró

La ciutadania tindrà un accés més fluït i àgil al seu padró. Al ple es va aprovar, amb el vot a favor de tots els partits i l’abstenció de VOX, el conveni amb la Diputació de Barcelona per a la gestió informatitzada del padró. El regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana, Arturo Carrillo, va explicar que “gràcies al programari que aportarà la Diputació de Barcelona, es facilita a la població que, des de l’OPIC, pugui accedir a modificar el seu padró i també hi haurà una major fluïdesa entre administracions”. Aquest servei de catàleg té un cost zero per a l’Ajuntament.

 

Un altre dels temes aprovats en aquest ple va ser la proposta d’ampliació i clarificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, amb els vots favorables de tots els partits i l’abstenció de la CUP. La regidora d’Hisenda i Contractació, Alexandra Corvillo, va comentar que “l’Ajuntament, tal com succeeix amb altres consistoris de la província de Barcelona, té delegades en aquest organisme certes competències en matèria de recaptació d’impostos, com l’IBI i l’IVTM, i cal actualitzar el conveni per continuar amb aquesta delegació i clarificar quines són les competències que desenvoluparà la Diputació de Barcelona en certs tributs i taxes”. L’acord es va aprovar amb els vots a favor de tots els partits i l’abstenció de la CUP. Dani Pérez (CUP) va apuntar que “la totalitat de la ciutadania no compleix les ordenances fiscals i  que, per tant, és discriminatori i suposa un tracte de favor entre aquells qui paguen i els qui no amb, per exemple, el cas dels guals”. Josep M. Hugué va aclarir que, respecte a la taxa dels guals, “durant l’anterior legislatura es va fer un treball de camp per detectar qui pagava i qui no, i ara s’està requerint a tots aquells que tenen entrada i sortida de vehicles que regularitzin la situació. Estem rebent una bona resposta per part de la ciutadania”.

 

Els dos últims temes aprovats per unanimitat van ser el manifest de memòria, reconeixement i recolzament al programa Timol amb el Consell Comarcal del Garraf i la sol·licitud del conveni interadministratiu entre el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per a l’any 2024 per concertar 25 places de SAIAR (Servei detenció integral en l’àmbit rural). Alexandra Corvillo va detallar que “la previsió és acabar l’obra aquest semestre”.

 

El ple va acabar amb la votació de nou mocions. Es va aprovar, amb tots els vots a favor i l’abstenció de VOX, la moció de suport a la pagesia presentada per UC11, PSC i CeCP-C. La moció per part d’aquests grups municipals per un desplegament just i proporcionat dels Mossos d’Esquadra a la vegueria del Penedès va ser aprovada amb el vot a favor d’UC11, PSC, CeCP-C, JuntsxCub i ERC, les abstencions de PP i CUP i el vot en contra de VOX. La moció presentada per ERC sobre el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial va ser aprovada per tots els partits, excepte PP que es va abstenir i VOX que hi va votar en contra. La moció de la CUP per la creació d’una comunitat energètica local va ser rebutjada amb els vots en contra d’UC11, PSC i CeCP-C i VOX, l’abstenció de PP i JuntsxCub i el vot favorable de la CUP i ERC. En aquest cas, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noheda, va explicar que “des del govern ja s’està treballant en aquest tema des de diferents àmbits com és la instal·lació de plaques solars en edificis municipals, entre d’altres”.

 

Pel que fa a les mocions presentades per VOX, la primera per instar al govern municipal a la reactivació de la fira d’atraccions va ser rebutjada amb el vot en contra d’UC11, PSC i CeCP-C, ERC i CUP i el vot favorable de JuntsxCub, PP i VOX. La moció en defensa del sector primari espanyol va ser rebutjada amb els vots contraris de tots els partits, excepte PP i VOX que hi van votar a favor. L’última referent a la instal·lació de mesures dissuasòries de seguretat a zones d’especial interès va ser rebutjada al comptar amb els vots a favor de JuntsxCub, PP i VOX i els contraris de la resta de formacions.

 

La CUP va sol·licitar la retirada de la moció presentada per aquest grup per impulsar accions de defensa contra el feixisme i el racisme a Cubelles. La moció del PP per demanar mesures urgents per al desenvolupament estructural del sistema sanitari públic i el nou hospital de la comarca del Garraf va ser aprovada per unanimitat. El govern municipal va incloure una nova moció per impulsar accions de defensa contra el feixisme i el racisme a Cubelles, que va ser aprovada amb els vots a favor d’UC11, PSC i CeCP-C, ERC, JuntsxCub i la CUP i els vots desfavorables de VOX i PP.

 


  • Ple 19 març 2024.jpeg
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023