L’Ajuntament modificarà el reglament del servei d’aigua per afrontar la situació d’excepcionalitat per sequera

7 de març de 2023


El consistori treballa també en un pla d’emergència per la sequeraL’Ajuntament de Cubelles modificarà el reglament del servei d’aigua davant el canvi de fase per la sequera, que ha passat d’alerta a excepcionalitat, i es dotarà d’un pla d’emergència. Tot plegat es podria debatre en el pròxim ple municipal, que tindrà lloc aquest mes de març.

 

El regidor de Medi Ambient, Josep Maria Hugué, explica que “el reglament de l’aigua de Cubelles no contemplava aquest estat d’emergència i d’excepcionalitat per un episodi de sequera tan important. Per tant, introduïm aquest canvi normatiu en el nostre reglament”.

Noves restriccions per afrontar la situació d’excepcionalitat per sequera

Les mesures decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua, recollides en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, inclouen limitacions del consum global de l’aigua. Els volums totals que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

 

Entre les principals restriccions, es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments i façanes. En aquest sentit, l’Ajuntament ha eliminat provisionalment els dies de neteja amb aigua al municipi, que es compensaran amb un servei extra per a la recollida de voluminosos.

 

En el cas de les granges, l’ús procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

 

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Queden exclosos els llacs artificials que facin suport vital de vida aquàtics, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

 

S’elimina també el reg en zones verdes i jardins públics, excepte per regs de supervivència d’arbres o de plantes, i el reg de gespa queda prohibit en tots es casos, menys en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport. La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de la depuradora.

 

En l’àmbit de les piscines, l’ús de l’aigua potable es limita al reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. En centres educatius, la limitació es troba en l’ompliment de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants. Les restriccions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament de sanejament públiques.


  • ACA_Cubelles.jpg

Documentació adjunta

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023