Perfil del contractant

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Benvingut a l’espai d’informació i difusió de l’activitat contractual de l’Ajuntament de Cubelles. La finalitat d’aquesta pàgina és garantir la transparència i l’accés públic a la informació de tota aquella activitat relacionada amb la contractació pública.

 

Aquest espai es construeix a l’empara de l’art. 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic que determina la obligatorietat dels òrgans de contractació de difondre la seva activitat i donar accés públic a la informació.

 

Poden trobar en aquest espai tota la informació relativa a les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, la modificació dels contractes i qualsevol altra informació de tipus general i mitjans de comunicació  necessaris per  relacionar-se amb l’Òrgan de Contractació.

 

El Servei de Contractació i Gestió Administrativa de l’Ajuntament de Cubelles és el departament tècnic responsable de la tramitació dels expedients de contractació de l’Ajuntament i entre les seves funcions en destaquem l’assessorament a la Corporació en les matèries de contractació administrativa, col.laboració amb els diferents serveis municipals en orientació contractual, assistència a la Mesa de Contractació i la gestió completa d’aquesta activitat. 

 

 

 

Servei de Contractació i Gestió Administrativa

 

Dades de contacte                                                                                                       

c. Joan XXII, 30-32,  planta baixa

08880 Cubelles

Tf. 93 8950300 ext. 504

contractacio@cubelles.org

 

Organització

Cap del Servei: Carme Saladié i Forasté

Administratiu: Jose Hinojosa González

Auxiliar: Reyes Solé Fernández 

 

Horari

Hivern (octubre a maig): de dilluns a divendres de 8 a 14:30h. i dijous de 17: a 19:30h. 

Estiu (juny a setembre): de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023