Llar d'infants municipal La Draga

Codi del centre 08060401


Línies
2 de 0 a 1 any (lactants)
3 de 1 a 2 anys (caminants)
4 de 2 a 3 anys (maternals)


Capacitat màxima: 135 alumnes


Horari
De 9 12h. i de 15 a 17h.
Permanències 8 a 9h. i 17 a 18h.
Menjador de 12 a 15h.

 

Aules específiques
1 pel descans dels nens/es
1 pel menjador

1 de psicomotricitat


Altres serveis
Menjador escolar amb servei de càtering.

Projecte educatiu
La Llar d'Infants Municipal la Draga és una escola amb una línea metodològica activa, participativa i no competitiva. Dins del Projecte Educatiu el·laborem un calendari de sortides, així com la celebració de totes les festes tradicionals i populars.

 

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 'LA DRAGA'

 

 

Del 5 al 7 de maig de 2021: Oferta inicial de places escolars.

 

Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021

 

 

Presentació de la sol·licitud i documentació identificativa:

 

Per Internet al correu electrònic ebmladraga@gmail.com

 

Les famílies que no puguin accedir a Internet poden demanar cita prèvia a la Llar d’Infants La Draga. Telèfon 93 895 21 61

 

L’ imprès de sol·licitud de preinscripció es penjarà a la web municipal una vegada estigui disponible, també es facilitarà a la pròpia llar d’infants.

 

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021

 

Les llistes es penjaran a la llar d’infants La Draga.

 

Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021

 

Les reclamacions s’han de presentar a l’OPIC.

 

Sorteig del número de desempat: l’ 11 de juny de 2021 a les  15:30h telemàtic.

 

Publicació de les llistes d’alumnat admès: 15 de juny

 

Les llistes es penjaran a la llar d’infants.

 

Període de matriculació: del 16 al 22 de juny de 2021

 

La matriculació tindrà lloc a la llar d’infants la Draga demanant cita prèvia al telèfon 93 895 21 61.

 

En cas de no formalitzar la matrícula es perdrà la plaça.

 

 

 

 

CAPACITAT DEL CENTRE I OFERTA DE PLACES

 

Capacitat Llar d’Infants La Draga: 135 alumnes

 

Oferta de places Llar d’Infants La Draga

 

P0:   8 places

P1: 19 places

P2: 38 places

 

Segons la preinscripció es podran fer aules mixtes

 

 

Modificació de l’oferta de places escolars:

 

Segons la normativa vigent, el nombre de grups es pot modificar vistes les preinscripcions i les necessitats d’escolarització. Aquestes modificacions es comuniquen i es fan públiques pels mateixos mitjans que l’oferta inicial. La relació d’alumnat admès es fa d’acord amb l’oferta i els grups definitivament assignats.

 

En funció de la preinscripció es valorarà la possibilitat de fer classes mixtes.

 

En cas de llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ

 

4Regidoria d’Ensenyament. Tel. 93 895 03 00 Extensió 1205 ensenyament@cubelles.cat

 

Horari: dilluns a divendres de 9 a 14h.30’, dijous de 17 a 19h.30’

 

El nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, estableix que, pel que fa als criteris de prioritat per a l'assignació de plaça, mentre no es produeixi l'adaptació, es manté vigent el barem del Decret 75/2007

 

http://preinscripcio.gencat.cat

 

 

 

 

Documentació identificativa

 

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyats de la documentació següent:

 

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

 

 

De forma excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o filiació de l’alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada

 

 

 Criteris de prioritat Generals

 

  1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor legal hi treballen s’obtenen 40 punts.

 

  1. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.

 Quan el domicili habitual es troba dins del municipi de Cubelles: 30 punts.

 Quan la ubicació del lloc de feina del pare, mare, el tutor o la tutora legal està dins del municipi de Cubelles: 20 punts

  1. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  2. Si algun membre de la família (mateix infant, el pare o la mare, germà o germana) té una discapacitat igual o superior al 33%, se sumen 10 punts.

 

 

Criteri de prioritat complementari

De criteri complementari, només n'hi ha un:

Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. Quan l’infant forma part d'una família monoparental o bé d'una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals, que li serviran per desempatar.

 

 

Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023