Ocupació Pública

Benvinguts a l'espai de les ofertes de treball de l'Ajuntament de Cubelles. Aquí podeu consultar totes les ofertes que estan en curs, amb els seus terminis, plecs i publicacions en els butlletins oficials.

RSS 2.0

CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ ESPECIAL SERVEIS ECONÒMICS-HISENDA EN COMISSIÓ DE SERVEIS, GRUP A1
10/6/2024
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PROVISIÓ 2 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS (Inscripcions: del 10/06/2024 al 08/07/2024)
7/6/2024
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA D'OFICIAL DE 1A CAP DE MAGATZEM, PERSONAL LABORAL TEMPORAL I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL (Inscripcions: del 10/06/2024 al 08/07/2024)
7/6/2024
CONVOCATÒRIA PÚBICA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR DE TURISME, PERSONAL LABORAL FIX, I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL (Inscripcions: el 10/06/2024 al 08/07/2024)
7/6/2024
CONVOCATÒRIA PÚBLICA BORSA DE TREBALL AUXILIARS DE GESTIÓ, PERSONAL LABORAL.
23/5/2024
ESTABILITZACIÓ. CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA D'AUXILIAR DE GESTIÓ SERVEIS ECONÒMICS, GRUP C2, PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ (Termini inscripcions: 22/05/2024 al 11/06/2024)
22/5/2024
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS EN PLA LOCAL D'OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (PUBLICATS ELS RESULTATS DE LES BORSES)
8/5/2024
Convocatòria pública provisió provisional per funcionari d'habilitació nacional del lloc de treball de Interventor/a de l'Ajuntament (Termini inscripcions: Del 24/04/2024 al 30/04/2024)
23/4/2024
ESTABILITZACIÓ. CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA D'ARQUITECTE CAP DE SERVEIS TÈCNICS, A1, PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ (Termini d'inscripcions: 10/04/2024 al 30/04/2024)
10/4/2024
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A COBRIR AMB CARÀCTER DEFINITU UNA PLAÇA D'OPERARI/ÀRIA DE NETEJA, PERSONAL LABORAL FIX, I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL(Publicada la relació provisional d'admesos i data de les proves)
9/4/2024
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA DE DUES PLACES DE CAPORAL DE L'AJUNTAMENT DE CUBELLES (Publicada la relació provisional d'admesos i data de la primera prova)
13/3/2024
ESTABILITZACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA (ANNEX 10), PERSONAL LABORAL FIX, CONCURS DE MÈRITS (Finalitzat)
26/2/2024
ESTABILITZACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA SUPERVISOR/A NETEJA D'EDIFICIS (ANNEX 9) (Finalitzat)
15/1/2024
ESTABILITZACIÓ. CONVOCATÒRIA PÚBLICA 9 PLACES D'OPERARI/ÀRIA DE NETEJA D'EDIFICIS (ANNEX 8), PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzat)
1/12/2023
ESTABILITZACIÓ. CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA D'OFICIAL MANTENIMENT PEÓ (ANNEX 7), PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzat)
23/10/2023
ESTABILITZACIÓ. CONVOCATÒRIA PÚBLICA 7 PLACES D'OFICIAL DE 2A MANTENIMENT (ANNEX 6), PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzada)
13/9/2023
CONVOCATÒRIA PROVISIÓ INTERNA LLOC DE TREBALL RESPONSABLE DE CONSERGERIA (Finalitzat)
21/8/2023
CONVOCATORIA PÚBLICA 2 PLACES AUXILIAR DE GESTIÓ, FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA, ACCÉS CONCURS OPOSICIÓ i BORSA DE TREBALL (Publicats els resultats finals del procés selectiu)
10/8/2023
ESTABILITZACIÓ. CONVOCATÒRIA PÚBLICA 6 PLACES D'OFICIAL DE 1A MANTENIMENT (ANNEX 5), PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzat)
31/7/2023
CONVOCATÒRIA PÚBLICA (II) PER A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL(Finalitzat)
25/7/2023
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A COBERTURA TEMPORAL DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORER/A DE L'AJUNTAMENT, PERSONAL FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA (Finalitzat)
30/6/2023
CONVOCATÒRIA PÚBLICA 2 PLACES AUXILIAR DE TURISME, PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL (Finalitzat)
30/6/2023
ESTABILITZACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA DE DINAMITZADOR/A-INFORMADOR/A JUVENIL, PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzada)
14/6/2023
OFERTA PÚBLICA ANY 2023
6/6/2023
Convocatòria pública procés selectiu borsa de treball oficials de 2a manteniment (Finalitzat)
24/5/2023
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023