ESTABILITZACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA 3 PLACES CONSERGE CENTRE, PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzada)

15 de febrer de 2023


Descripció

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la qual regula els processos extraordinaris d’estabilització de places, l'Ajuntament de Cubelles ha aprovat els processos selectius de les diferents convocatòries d'estabilització derivades de l'esmentada Llei, de torn lliure.

 

 

BOPB: Bases del procés selectiu 34 places de personal laboral (CONSERGES CENTRE ANNEX 1)

 

BOE: Publicació BOE anunci convocatòries estabilització Ajuntament de Cubelles

 

DOGC: Publicació extracte convocatòria procés selectiu 34 places de personal laboral

 

  • 3 places de Conserges centre (annex 1 de les bases)  TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 15 de febrer de 2023 al 7 de març de 2023, ambdós inclosos.

NOTA: Cal emplenar els models normalitzats 23-RRHH-03 (sol·licitud admissió a proves selectives) i 24-RRHH-04 (instància presentació mèrits convocatòries) que es troben en el marge  "Documentació adjunta" i adjuntar-los en la instància al Registre, així com indicar en el model corresponent els mèrits ordenats i enumerats.

 

 BOPB: Relació provisional d'admesos i exclosos

Al enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos i exclosos. El termini de presentació d'esmenes i/o al·legacions és del 16/03/2023 al 29/03/2023, ambdós inclosos.

La constitució del Tribunal qualificador i valoració dels mèrits és el pròxim 4 de maig de 2023.

 

Nota: Relació definitiva d'admesos

Al enllaç podeu consultar la relació definitiva d'admesos.

 

Nota: Puntuacions resultats de la fase única de concurs de mèrits

Al enllaç podeu consultar les puntuacions resultats de la fase única de concurs de mèrits del procés selectiu.

 

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023