ESTABILITZACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA DE COORDINADOR/A DE SERVEIS A LES PERSONES, CAP D'ÀREA, PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzada)

8 de maig de 2023


Descripció

Descripció

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la qual regula els processos extraordinaris d’estabilització de places, l'Ajuntament de Cubelles ha aprovat els processos selectius de les diferents convocatòries d'estabilització derivades de l'esmentada Llei, de torn lliure.

 

BOPB: Bases del procés selectiu 34 places de personal laboral (COORDINADOR/A DE SERVEIS A LES PERSONES ANNEX 3)

 

BOE: Publicació BOE anunci convocatòries estabilització Ajuntament de Cubelles

 

DOGC: Publicació extracte convocatòria procés selectiu 34 places de personal laboral

 

  • 1 plaça de Coordinador/a de serveis personals (annex 3 de les bases)  TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 8 de maig de 2023 al 29 de maig de 2023, ambdós inclosos.

NOTA: Cal emplenar els models normalitzats 23-RRHH-03 (sol·licitud admissió a proves selectives) i 24-RRHH-04 (instància presentació mèrits convocatòries) que es troben en el marge  "Documentació adjunta" i adjuntar-los en la instància al Registre, així com indicar en el model corresponent els mèrits ordenats i enumerats.

 

BOPB: Relació provisional d'admesos

Al enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos. El termini per esmenar sol·licituds o fer al·legacions és del dia 7 al 20 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Data de constitució del Tribunal per a la valoració de mèrits: 21 de juny de 2023.

 

Tribunal de selecció: Resultats del procés selectiu

Al enllaç podeu consultar els resultats de la fase única de concurs de mèrits, per ordre de puntuació.

 

Tribunal de selecció: Acta

Al enllaç podeu consultar l'Acta final del procés de selecció.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023