CAPORAL PROMOCIÓ INTERNA

25 de juliol de 2018


Descripció

Proves selectives per a l'accés en règim de funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició pel torn de promoció interna d'una plaça vacant de l'escala bàsica d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria caporal Policia Local de Cubelles. 

 

Model instància PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECTIU

 

BOPB. Publicació Bases

 

DOGC. Publicació convocatòria 

Termini de presentació d'instàncies: del 4 de setembre fins al 24 de setembre de 2018

 

EDICTE_Admesos/exclosos caporal interí

 

BOPB_Llista provisional d'admesos i exclosos

Termini de presentació d'esmenes: del 18 fins al 31 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

 

S'informa que no s'han presentat esmenes a la llista provisional d'admesos i exclosos, en el termini establert, per tant la llista provisional passa a ser definitiva.

 

RESULTATS PROVES TEÒRICA I PRACTICA CAPORAL

 

RESULTATS PROVES PSICOTECNIQUES I ENTREVISTA

 

RESULTAT FINAL PUNTUACIÓ PLAÇA CAPORA

 

RESULTAT PROVES MÈDIQUES


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023