Noves restriccions per afrontar la situació de sequera excepcional

29 de maig de 2023


La situació d'excepcionalitat per sequera duu a l'Agència Catalana de l’Aigua a aplicar noves mesures restrictivesLa Llei de mesures extraordinàries per fer front a la sequera, que va entrar en vigor el dimarts 23 de maig de 2023, té l’objectiu de protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes d’abastament d’aigua potable a la població i evitar la interrupció del subministrament domiciliari d’aigua.

 

Les mesures decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua inclouen limitacions del consum global de l’aigua. Els volums totals que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

 

Entre les principals restriccions, es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments i façanes, ja siguin públics o privats. En aquest sentit, l’Ajuntament ha eliminat provisionalment els dies de neteja amb aigua al municipi, que es compensaran amb un servei extra per a la recollida de voluminosos.

 

En l’àmbit de les piscines, no està permès l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres esportius, centres lúdics o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics. En centres educatius, la limitació es troba en l’ompliment de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants. Les restriccions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament de sanejament públiques.

 

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Queden exclosos els llacs artificials que facin suport vital de vida aquàtics, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

 

S’elimina també el reg en zones verdes i jardins públics i privats, excepte per regs de supervivència d’arbres o de plantes, i el reg de gespa queda prohibit en tots es casos, menys en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport. La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de la depuradora.

 

En el cas de les granges, l’ús procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.


  • image.png
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023