Hisenda local i transparència

 • Projecte executat Aprovar el pressupost municipal a l'inici de l'any d'execució.
  • 2019: L’expedient va portar-se a sessió plenària el dia 20/11/18, havent estat aprovat inicialment i va quedar aprovat definitivament el 28/12/18, entrant en vigor l’1/1/19.
  • 2018: L’expedient va portar-se a sessió plenària el dia 3/4/18, essent aprovat inicialment i, un cop resoltes les al·legacions, va aprovar-se definitivament el 15/5/18, entrant en vigor el 25/5/18.
  • 2017: L’expedient va portar-se a sessió plenària el dia 15/11/16, essent aprovat inicialment i, un cop resoltes les al·legacions, va aprovar-se definitivament el 20/12/16, entrant en vigor el 01/01/17.
  • 2016: L’expedient va portar-se a sessió plenària el dia 19/4/16 i no va ser aprovat. Es va decidir continuar treballant amb el pressupost prorrogat de 2014, tramitant les modificacions pressupostàries que es van estimar necessàries.
  • 2015: es va establir el calendari per tramitar el pressupost per a l’exercici 2016, operant amb el pressupost prorrogat i tramitant les modificacions pressupostàries que es van estimar necessàries.
 • Projecte executat Promocionar els pressupostos participatius dedicant-hi una partida del pressupost.
 • Projecte executat Prioritzar la promoció de l’activitat econòmica local i els serveis socials bàsics com a mesures per fomentar l’ocupació i la cohesió social.
 • Projecte executat Promoure una gestió municipal transparent, eficient i eficaç.

A nivell econòmic, es trasllada la informació a tots els estaments que correspon i s’efectua la publicació d’informació econòmica en la web (la més recent en vies d’actualització).

Es publiquen les dades en relació a les retribucions i indemnitzacions dels/les càrrecs electes.

cartell audiència pública 2019

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019.jpg

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023