Retribucions càrrecs electes

Resum de les retribucions dels/de les Srs./es. regidors/es de la Corporació des del juny de 2007.

 

Imports bruts als que s'aplica la corresponent retenció.

Logotip CC © Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023