Medi Ambient

 • Projecte en marxa Millorar el sistema de recollida de brossa, amb càrrega lateral i/o easy. Actualment està en fase de licitació del nou sistema de recollida que, a banda de millorar el servei, permetrà incrementar els punts de recollida selectiva del municipi. En paral·lel a aquest canvi de sistema, s’està impulsant una campanya informativa perquè la ciutadania conegui el nou sistema de recollida, i de conscienciació ciutadana per incrementar els nivells de recollida selectiva al municipi. El 20 de febrer de 2018 es va aprovar per ple el conveni amb la Mancomunitat Penedès-Garraf per la redacció de l’estudi per aquest canvi de sistema de recollida.
 • Projecte en marxa Potenciar la recollida selectiva de residus a tot el municipi. S’està treballant juntament amb la Mancomunitat per a que l’any vinent canviï el sistema de recollida per un de més eficient i augmenti significativament el percentatge de recollida selectiva. Així mateix, durant el present mandat s’han adquirit nous contenidors de diferents fraccions per minimitzar les mancances.
 • Projecte en marxa Millorar la gestió de la neteja dels carrersS’estan ultimant els plecs de clàusules per licitar un nou servei de neteja viària que permeti, dins del primer trimestre de 2019, l’adquisició de noves maquines i una ampliació del servei. Durant els darrers anys s’ha portat a terme neteges especials amb baldejadora per les zones comercials i que tenen més trànsit rodat.
 •  Projecte executat Sensibilitzar per a la cura i manteniment de la flora i la fauna pròpia de Cubelles.
 • Projecte executat Impulsar campanyes de sensibilització en l’ús i gestió dels recursos: agenda XXIAquesta acció s’inclou en el Pacte dels Alcaldes per l’Energia i el Clima (PAESC) que ja està aprovat.
 • Projecte en marxa Impulsar un concurs d'idees per a la creació del Parc Central Cubelles, zona verda al costat al CAPDes dels Serveis Tècnics municipals es va redactar el projecte i s’està a l’espera de poder-lo finançar amb alguna subvenció supramunicipal que s’obri.
 • Projecte executat Augmentar les zones arbrades amb varietats de poc manteniment i resistents al climaS’ha realitzat la plantació d’arbrat en diverses zones del municipi.
 • Projecte en marxa Crear horts urbansExisteix un avant projecte per desenvolupament econòmic, però falta la implementació.
 • Projecte executat Impulsar la desembocadura del Foix com a espai natural i actiu patrimonial, socioeconòmic i educatiu

Aquesta legislatura s’han executat diverses accions per protegir i potenciar el Foix, entre les que destaquen: trasllat de la zona de pícnic, retirada d’aus invasores, protecció de les zones de nidificació, contractació del servei d’educació ambiental, impuls de les visites guiades, creació de la imatge de l’espai basada en el blauet, contractació del pla de gestió del riu Foix, un camí turístic del Foix... 

 

També s’ha fet un balissament de la platja situada a l’Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, espai que forma part de la Xarxa Natura 2000 i de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya, s’està utilitzant com a àrea de descans d’entre d’altres espècies, de la gavina corsa, la gavina capnegra i xatrac. També es utilitzat per a la seva alimentació pel bernat pescaire, camallarga, martinet blanc, polit cantaire, blauet i corriol camanegre.

 • Projecte en marxa Crear l'Escola de Natura del FoixEstà contemplat dins pla gestió Foix.
 • Projecte executat Establir un diàleg efectiu amb l’ACA per a l’execució de les obres de l’estació de bombament i evitar l'abocament d'aigües fecals al Foix

El diàleg s’ha establert, si bé no ha estat efectiu des del punt de vista econòmic perquè l’ACA no ha acceptat abonar res del més del que l’obliga la llei vigent. Tot i això s’ha aconseguit també el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya.  

I s’ha seguit cercant vies de finançament per sufragar amb fons supramunicipals el cost de l’obra

Tot i això, la solució als abocaments incontrolats al riu Foix estan en vies de solució mitjançant l’execució del projecte d’ampliació de l’estació de bombament de l’Av. Onze de Setembre. A més, aquest projecte contempla la millor solució mediambiental per a l’espai natural de la desembocadura del Foix.

En aquest àmbit, el Govern municipal va decidir apostar per la creació d’una platja per a gossos que complís una doble funció: en primer lloc, dotar als propietaris de gossos d’un espai de gaudeix i bany exclusiu per a aquests (petfriendly); i en segon lloc per resoldre la problemàtica de la convivència entre els usuaris amb gossos i els que no en porten. Tenint en compte que aquest espai de platja forma part de la platja de la Mota, i que els criteris de la bandera blava fan incompatibles aquest ús, malgrat ser un espai de 30 metres d’una platja de gairebé un quilòmetre, es va renunciar a la bandera blava en favor de la platja per a gossos, sabent que la qualitat de la platja permetria tenir-ne.

A banda d’aquestes, s’ha fet:

 • Nou projecte Revegetació i retirada de vegetació al·lòctona
  • de la desembocadura del riu Foix
  • Replantació palmeres al Pg. de la Mar Mediterrània
  • Plantació de Tipuanes a l’Av. Del Prat
   • Retirada de pins al solar municipal del c/Dàrius Huguet per motius de seguretat
   • Revegetació de l’antiga zona de pícnic a la desembocadura del riu Foix i retirada de vegetació no autòctona
 • Nou projecte Tala d’arbres per seguretat.
 • Nou projecte Redacció del projecte per a la regeneració del sistema dunar de les platges de Cubelles
 • Nou projecte Licitació de serveis:
  • Concurs per l’adjudicació del servei de neteja viària del municipi, pendent de passar expedient a contractació
  • Concurs per l’adjudicació del servei de manteniment de platges
  • Addenda a l’encàrrec de gestió amb TEGAR per a inversió en zones verdes del municipi
  • Contracte retirada animals refugi de la Protectora d’Animals i Plantes del Garraf
  • Contracte menor per a l’elaboració d’una auditoria del servei de neteja viària del municipi de Cubelles, aprovat per la junta de govern del 25 de gener del 2017
  • Servei de vigilants/agents cívics per a les platges de Cubelles durant el mes d’agost de 2018 i els caps de setmana de la primera quinzena de setembre.

 

 • Nou projecte Impuls i millores a la colònia de gats
 • Nou projecte Millores a la DeixalleriaL’Agència de Residus de Catalunya ha concedit una subvenció d’uns 100.000 € per adequació de la deixalleria municipal durant el 2019.
 • Nou projecte Participació en la redacció de la Carta dels Paisatges del Garraf.
 • Nou projecte Conveni de cooperació i col·laboració entre la diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, l’agència de desenvolupament NODE Garraf i l’associació de propietaris forestals del massís del Garraf, per a l’execució del projecte de restauració i millora forestal dels terrenys afectats per incendis.
 • Nou projecte Execució treballs de millora ambiental i paisatgística de la desembocadura del riu Foix estructurats en les següents fases:
  • Retirada d’espècies invasores de fauna i de flora.
  • Seguiment anual de la biodiversitat.
  • Instal·lació d’elements paisatgístics i de protecció.
  • Instal·lació de cartells informatius.
  • Contractació servei de vigilància i informació a l’espai natural de la desembocadura del riu Foix
 • Nou projecte Gestió de la petició de l'actuació de “Manteniment, conservació i protecció del litoral de la COSTA DE BARCELONA” per part de la Demarcación de Costas del Estado”.

Per la protecció, defensa i renaturalització de dunes a les platges de Cubelles, tancament parcial de les dunes que presenten un major grau d’afectació atròfica mitjançant abalisament i la instal·lació de passarel·les fixes per a l’accés de vianants i dels serveis municipals.

 

Dins del mateix programa de la Demarcación de Costas del Estado es va procedir a la col·locació d’espigó a la desembocadura del Torrent de Santa Maria, a la zona confrontant al Club Marítim Cubelles.  L’actuació va consistir en la reconstrucció de 50 m d’escullera al marge dret del Torrent per tal de donar consistència a les existents, retirada de l’astràgal, construcció d’uns 15 m d’escullera al marge esquerra i col·locació de llançadors de pedra sobre el llit del torrent per reduir la velocitat de les aigües torrencials.

 • Nou projecte Pla de Prevenció d’Incendis a les Urbanitzacions (PPU) a Mas Trader I, Mas Trader II i Les Estoreres (inclou els plans d’evacuació i les franges perimetrals), elaborat per la Diputació de Barcelona.
 • Nou projecte Neteja de parcel·les municipals per a prevenció d’incendis forestals: s’han procedit a desbrossar la zona verda municipal ubicada a Mas Trader I, entre els carrers Velázquez i Fortuny
 • Nou projecte Sol·licitud d’un punt de mostreig a la Platja de les Gavines per tal d’incloure-la al Programa de Vigilància i informació de l’estat de les platges 2016.

Neteja baldejadora (juliol 2018)

 

agent cívic desembocadura riu Foix

 

Reunió Ajuntament-Universitat Barcelona

 

Visita Mercè Conesa

 

Reunió CCBP finançament ACA

 

Lliurament bandera blava

 

Segells SICTEd 2017

 

Passeig de la Mota de Sant Pere

 

Imatge del torrent de Santa Maria

 

Correcan

 

Rosa Fonoll i Josep Maria Hugué amb els responsables de la colònia

 

Rosa Fonoll; el regidor de Salut, Hugué, i membres de l'associació Peluts

 

 

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023