e-fact

L'eFACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.

 

Es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

  • e-FACT
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023