CONVOCATÒRIA PÚBLICA INTERVENTOR-A INTERÍ-INA

29 de juny de 2021


Descripció

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ACCÉS, AMB CARÁCTER DE FUNCIONARI O FUNCIONARIA D’HABILITACIÓ NACIONAL, D’UNA PLAÇA D’INTERVENTOR O INTERVENTORA, SUBESCALA INTERVENCIÓ TRESORERIA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR UNA PLAÇA VACANT I CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL.

 

BOPB_EDICTE BASES INTERVENTOR-A

 

DOGC_EDICTE BASES INTERVENTOR-A

Presentació d'instàncies des del dia 7 al dia 26 de juliol de 2021, ambdòs inclosos.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023