TECNIC/A MIG D'ARXIU

9 d'agost de 2018


Descripció

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, MITJANÇANT  PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI O FUNCIONÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC MITJÀ O TÈCNICA MITJANA , GRUP A2, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES.

 

 

Model instància PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECTIU

 

BOPB_Bases Tècnic mig d'Arxiu 

 

DOGC_ Convocatòria 

Presentació d'instàncies fins al 9 d'octubre 

 

BOPB_admesos i exclosos_Arxiver-a

 

En no haver-se presentat cap al·legació en el termini de 10 dies des de la llista provisional d'aspirant admesos i exclosos, d'acord amb les bases del procés selectiu de referència , la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos queda elevada a definitiva.

 

RESULTATS PROVA TEÒRICA I PRÀCTICA TÈCNIC/A ARXIU

 

El tribunal de selecció ha acordat reunir-se per a efectuar l'avaluació de mèrits el proper dia 15 de gener de 2019 a les 10:30 hores a l'Ajuntament de Cubelles, Pl. de la Vila núm.1.

 

RESULTATS MÈRITS I PUNTUACIÓ TOTAL TÈCNIC/A ARXIU


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023