AGENT DE LA POLICIA LOCAL (MOBILITAT HORITZONTAL)

27 de juny de 2018


Descripció

Proves selectives per a l'accés en règim de funcionari de carrera i pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal d'una plaça vacant de l'escala bàsica d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent de la policia local de cubelles. 

 

Model instància PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECTIU

 

BOPB. Publicació Bases

 

DOGC. Convocatòria

Termini per presentar instàncies: del 4 de setembre fins al 24 de setembre de 2018

 

EDICTE. Admesos/exclosos Agent policia mobilitat

 

BOPB. Llista provisional d'admesos i exclosos

Termini per presentar esmenes: del 18 al 31 d'octubre de 2018

 

S'informa que no s'han presentat esmenes a la llista provisional d'admesos i exclosos en el termini establert, per tant, la llista provisional passa a ser definitiva.

 

Resultats prova 1_Prova de coneixements

Proves físiques el dia 20/11/2018 a les 10 h.

 

Resultats prova física_agent policia mobilitat horitzontal

 

Resultats prova psicotècnica i dates entrevistes

Presentació de mèrits fins al dia 3 de gener de 2019, aquest inclòs.

 

Resultats_Puntuacions Finals

 


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023