Inscripcions Curs de Director/a de Lleure

Del 14 de setembre de 2015 al 19 d'octubre de 2015Formadors: Escola Lliure el Sol
 
Dates del curs : Del 23 d'octubre al 20 de desembre, en horari de caps de setmana (divendres a diumenge)
Dies 23, 24, 25, 30 i 31 d'octubre i 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 i 29 de novembre, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19 i 20 de desembre
 
Horari
Divendres: de 17h a 21h
Dissabtes: de 10h a 14h i de 15:30h a 19:30h
Diumenges: de 10h a 14h
 
Lloc : Oficina Jove Garraf de Vilanova i la Geltrú, Espai Jove de Cubelles i Espai Jove de Sitges
 
Places : 24

A QUI S’ADREÇA
El curs s’adreça a totes aquelles persones que, amb formació prèvia i experiència en l’àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades en desenvolupar, ja sigui de forma voluntària o remunerada, les tasques de coordinació d’equips i de direcció i gestió de projectes d’educació en el lleure infantil.

OBJECTIU
El curs de director/a té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d’equips en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació, així com per a la seva representació interna i externa.

DURADA I ESTRUCTURA
El curs té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva, 200h
Formació presencial, 136 hores.
Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteixen el professorat quallificat de l’Escola Lliure El Sol. L’assistència a totes aquestes sessions presencials és obligatòria. Faltar a més de 20 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i, per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva. D’altra banda, queda a criteri de la tutoria del curs com es realitza la recuperació d’hores en el cas que no es traspassi aquest límit.

Formació a distància, 64 hores.
- Activitats on-line durant la formació presencial (39 hores)
- Treball propi (inclou l’elaboració de la memòria) (25 hores)

Etapa de pràctiques, 120h
Es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.
 
L’alumne/a disposa de 5 anys per tal de completar aquesta acció formativa, a comptar des de la data d’inici de l’etapa lectiva del curs al qual s’ha inscrit i fins la darrera convocatòria possible de lliurament de memòries.
 
TEMARI
El temari del curs de director/a ve determinat pels continguts de dos mòduls formatius que s’inclouen en el currículum acadèmic d’alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són: 
- Mòdul formatiu 1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
- Mòdul formatiu 1870_3. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors i monitores de lleure
- Mòdul de pràctiques 0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil 

AVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives i actitudinals necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
L’avaluació favorable de les dues etapes del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.


Condicions
Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs de director/a:

- VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o tenir el grau superior en animació sòcio-cultural

- VIA 2: cal complir els dos requisits:

- Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social.
- Acreditar experiència de 2 anys en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

Per a un bon seguiment i aprofitament del curs és necessari disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements per a una àgil navegació per la xarxa, la gestió del correu electrònic i la utilització d’algun programa informàtic de processadors de textos, així com per a fer presentacions.

Organitzen: Oficina Jove del Garraf, Espai Jove de Sitges i Espai Jove de Cubelles

Lloc
Oficina Jove del Garraf, Espai Jove de Sitges i Espai Jove de Cubelles


Preu
285 € - Preu general
270 € - Persones en situació d'atur inscrites al SOC
270 € - Socis i sòcies d'Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya


  • Curs de Directors/es de Lleure Garraf
  • logo-ej-blancfonsnegrepng

Enllaços relacionats

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023