Aprovat inicialment el pla parcial del sector de l’institut Les Vinyes

9 de maig de 2022


Es tracta d’un planejament derivat que s’ha redactat posteriorment a la modificació puntual del PGOUM de 2017La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el Pla Parcial Urbanístic 'Sector institut Les Vinyes', que suposa el primer pas en la gestió urbanística que cal anar desenvolupant en el sector. Aquest procediment es tramita de forma paral·lela a la cessió avançada del terreny a la Generalitat de Catalunya per a la construcció del nou centre d’ensenyament secundari Les Vinyes.

 

La modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Cubelles 1/2017 va classificar el sòl no urbanitzable d’aquest sector en sòl urbanitzable. La figura urbanística posterior que calia redactar és aquest pla parcial i, un cop aquest estigui aprovat definitivament, es podrà passar a redactar i aprovar el projecte d’urbanització i el projecte de reparcel·lació. Finalment, s'hauran de realitzar les obres d’urbanització i, quan aquestes estiguin recepcionades, les parcel·les resultants assoliran la condició de solar.

 

Una d’aquestes parcel·les acabarà sent la de l’Institut. Ara bé, i d’acord a una situació legal a la que s’ajusta el terreny que es destinarà al centre d’ensenyament secundari i que queda recollida en la normativa vigent, es va realitzar un cessió anticipada envers l’Ajuntament que l’ha posat a disposició del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte que pugui anar avançant la tramitació administrativa de la construcció del centre de secundària.


  • Imatge de la parcel·la on es construirà el nou Institut Les Vinyes
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023