L’Oficina del Consumidor dobla el nombre de consultes ateses durant el 2020

2 de febrer de 2021


La pandèmia sanitària de la COVID-19 ha condicionat l’accés al servei, que majoritàriament s’han fet per telèfon, WhatsApp i InternetL’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Cubelles (OMIC) ha doblat el nombre de consultes en comparació amb el 2019. Aquesta és la principal conclusió de la memòria anual de l’OMIC Cubelles, que també evidencia una reducció de les reclamacions i les denúncies formulades gràcies a la mediació del personal de l’oficina i que, per la pandèmia sanitària, s’han realitzat menys compres i serveis que altres anys que deriven en queixes.

 

La majoria de consultes tenen a veure amb la pandèmia sanitària de la COVID-19. En total, s’han atès 320 casos. D’aquests s’han derivat 211 consultes (105 al 2019), 107 reclamacions (139 l’any anterior) i 2 denuncies o queixes (4 en el període precedent). Destaca en aquest resum dels serveis del 2020 que s’ha invertit la tendència de la consulta presencial (12%, pel 80% al 2019) per la telemàtica (33%) i telefònica (55%). L’any 2019, aquestes dues modalitats van sumar 2 de cada 10 consultes. Precisament, fruit d’aquest canvi de forma d’accedir als serveis de l’OMIC, s’ha incrementat l’atenció mitjançant un canal de WhatsApp per resoldre moltes consultes i agilitzar el contacte amb la ciutadania.

 

memòria consum 2020

 

Segons la tipologia de les consultes i denúncies, la majoria han estat sobre serveis (46%), directament relacionats amb el confinament domiciliari imposat per la pandèmia sanitària. La queixa per conflictes amb empreses de telecomunicacions es manté com una de les principals de les persones usuàries del servei d’atenció al consumidor (21%), molt a prop de les reclamacions per compres de productes, ja sigui en modalitat presencial o per Internet (15%). Un 9% de les peticions han estat relacionades amb subministrament essencials com aigua, gas i electricitat. Aquestes darreres suposen un 66% de les reclamacions d’aquests serveis bàsics. Finalment, les consultes no relatives a consum representen un 5%, com seria fraus o tributs.

 

memòria consum 2020

 

Les conseqüències de la COVID19

La pandèmia sanitària de la COVID19, i el confinament derivat de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol per prevenir la seva expansió, ha fet que aquest any 2020 moltes denúncies estiguin relacionades amb reclamacions a agències de viatges i transports privats, sobretot vols.

 

Com a element destacat, s’ha registrat un important nombre de reclamacions pel tancament d’una cadena de clíniques dentals amb una afectació molt important a ciutadans que han vist els seus drets vulnerats amb tractaments no realitzats i diners pagats o crèdits que han de seguir pagant.

 

memòria consum 2020

 

De les reclamacions s’ha pogut recuperar més de 4.000 euros, a part de les resolucions favorables al consumidor que no es poden quantificar econòmicament com retorn de productes, talls de subministrament bàsics, reparacions en garantia...

 

Així mateix, i en la línia de sensibilització i informació, l’OMIC disposa d’un espai mensual a Ràdio Cubelles al programa Cubelles a les 10, on es tracten els temes de més actualitat relacionats amb el consum responsable.


  • Logo Omic
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023