Cubelles i el Consell Comarcal del Garraf renoven la col·laboració en matèria d’habitatge

26 de juliol de 2022


L’Oficina Comarcal d’Habitatge gestiona serveis i ajuts delegats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i ofereix atenció descentralitzada als municipis.L’Ajuntament de Cubelles ha signat un nou conveni amb el Consell Comarcal del Garraf per la continuïtat de la descentralització de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, que permet oferir informació i tramitació d’expedients de la cartera de serveis d’habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a l’OPIC.

 

Aquest conveni, que també s’ha signat amb Olivella i Sitges, permet disposar de l’equip humà de l’àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge, conformat per administratius i tècnics arquitectes, que ofereixen assessorament especialitzat en matèria d’habitatge. Així mateix, es compromet a tramitar i gestionar les sol·licituds i/o ajuts que es desprenguin del servei d’atenció presencial als municipis.

 

A Cubelles l’atenció presencial són els dilluns i dimecres, de 10.00 a 13.00 h. demanant cita prèvia al web municipal. El serveis s’ofereix al Centre Social Joan Roig i Piera (C. Joan roig i Piera, 3-5).

 

L’Oficina Comarcal d’Habitatge gestiona serveis i ajuts, delegats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com les cèdules d’habitabilitat, el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, els ajuts a la rehabilitació, les prestacions per al pagament del lloguer i les prestacions econòmiques d’especial urgència, entre d’altres. També ofereix el Servei d’intermediació en deute de l’habitatge, gràcies a un conveni signat amb la Diputació de Barcelona.

5.640 persones ateses per l’Oficina Comarcal d’Habitatge durant el primer semestre de l’any

Des de gener fins a juny d’aquest any, l’Oficina Comarcal d’Habitatge ha atès 3.994 persones a les oficines d’atenció ciutadana dels ajuntaments de Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, i al Consell Comarcal del Garraf. Així mateix, s’han atès 1.646 persones per telèfon.

 

Municipi

Atenció presencial

Sant Pere de Ribes

2.055

Cubelles

682

Olivella

34

Sitges

567

Consell Comarcal del Garraf

656

Total

3.994

 

Ajuts per al pagament del lloguer

En relació a les convocatòries al pagament del lloguer, durant aquest semestre s’han gestionat 1.180 ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinats a col·lectius que, per la seva especificitat, necessiten suport per a cobrir les despeses de les rendes de lloguer del seu domicili habitual i permanent.

 

En concret, s’han gestionat 26 ajuts per a antics perceptors, 238 ajuts per joves de fins a 35 anys (Bo jove), 198 ajuts per a persones de 65 anys i més, i 718 ajuts per a persones de 36 anys o més. Està previst que s’obri una nova convocatòria per demanar l’ajut de lloguer per a persones d’entre 18 i 35 anys a finals de setembre.

 

Programes

Canyelles

Cubelles

Olivella

Ribes

Sitges

Vng

Altres

Total

Antics perceptors

0

1

0

3

14

8

0

26

Gent gran

1

32

2

94

36

33

0

198

Bo Jove

7

39

8

85

59

36

4

238

36 anys i més

7

96

15

247

68

283

2

718

Total

15

168

25

429

177

360

6

1.180

 

Per a atendre aquestes convocatòries, l’Oficina Comarcal d’Habitatge ha engegat nous mecanismes d’atenció ciutadana com l’ampliació d’horaris, la creació de noves línies telefòniques per informació i per gestió de la cita prèvia, i la dotació de suport administratiu per a la gestió dels expedients.

 


  • Oficina habitatge Cubelles
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023