Nova campanya de tramitació del DNI, el 23 de febrer

5 de gener de 2021


Cal sol·licitar cita prèvia per telèfon a la Policia local per renovar o fer la primera inscripció (93 895 03 00)La comissaria de la Policia local acollirà el dia 23 de febrer una nova campanya de renovació i primera inscripció del DNI per a la població de Cubelles. Aquest tràmit evita haver de desplaçar-se a d'altres localitats per fer la gestió, per la que cal sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 93 895 01 32.

 

Complint amb totes les mesures de seguretat i prevenció derivades de la COVID-19, l'aforament de la jornada està limitat a 35 persones. Al cap de tres dies, el 26 de febrer, ja es podran recollir els nous documents d'identitat a la prefectura de la Policia local. El preu del tràmit és de 12 euros que cal pagar en efectiu i amb l'import just.

 

La documentació que cal aportar és la següent:

PER A LA PRIMERA INSCRIPCIÓ

Per a sol·licitar l’expedició del DNI, és imprescindible la presència física de la persona a qui se li ha d’expedir, l’abonament de les taxes legalment establertes en cada moment i la presentació dels següents documents:

 • Certificació literal del naixement expedit pel Registre Civil corresponent. Només seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de 3 mesos a la data de presentació de la sol·licitud d’expedició del DNI.
 • Dues fotografies recents a color de la cara de la persona sol·licitant, mida 32x23 mm, amb fons uniforme blanc i llis, de cara amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos, o qualsevol altre complement que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 • Certificació o volant d’empadronament de l’Ajuntament on el sol·licitant tingui el seu domicili, expedit amb antelació màxima de 3 mesos des de la data de la sol·licitud del DNI.
 • 12 euros.
 • Gratuït per a famílies nombroses aportant carnet de família nombrosa en vigor i fotocopia.

PER A LA RENOVACIÓ

La renovació es portarà a terme mitjançant la presencia física del titular del Document, que haurà d’abonar la taxa corresponent i presentar els següents documents:

 • Dues fotografies recents a color de la cara de la persona sol·licitant, mida 32x23 mm, amb fons uniforme blanc i llis, de cara amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos, o qualsevol altre complement que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 • DNI anterior.
 • En el cas de canvi de domicili, respecte del que figuri en el Document anterior, Certificat o volant d’empadronament (expedit amb antelació màxima de 3 mesos des de la data de la sol·licitud del DNI.
 • En el cas de variació de dades de filiació, Certificat del Registre Civil.
 • La pèrdua, sostracció, destrucció o deterioració del document, comportarà l’obligació del seu titular de proveir-se immediatament d’un duplicat, que serà expedit en la forma i amb els requisits indicats per a la renovació, pel que haurà d’aportar-ne una fotografia més, que, junt a la seva signatura i la impressió dactilar, servirà de comprovació de personalitat.
 • 12 euros.
 • Gratuït per a famílies nombroses aportant carnet de família nombrosa en vigor i fotocopia.

 • Instal·lacions de la Policia Local de Cubelles
 • Instal·lacions de la Policia Local de Cubelles
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023