CONVOCATÒRIA PÚBLICA BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA (Finalitzada)

14 de febrer de 2023


Descripció

L’Ajuntament de Cubelles, per Decret d’alcaldia núm. 2023/220 de data 10 de febrer de 2023, va aprovar les bases i convocatòria pública de procés selectiu, per a la creació mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una borsa de treball de tècnic/a auxiliar d’informàtica, amb caràcter de personal laboral temporal, assimilat al grup de classificació C1, de l’Ajuntament de Cubelles

 

BOPB_Bases del procés selectiu borsa de treball tècnic/a auxiliar d'informàtica

 

DOGC_Convocatòria procés selectiu de tècnic/a auxiliar d'informàtica

Inscripció: El termini per a presentar instàncies és del 23/02/2023 al 22/03/2023, ambdós inclosos

 

BOPB_Relació provisional d'admesos i exclosos

Al enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos i exclosos. El termini per esemenar sol·licituds o fer al·legacions inicia l'11 d'abril de 2023 fins el 24 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Data de la primera prova: 31 de maig de 2023 a les 11:00 hores

 

Nota: Relació definitiva d'admesos

Al enllaç podeu consultar la relació definitiva d'admesos i exclosos.

 

Tribunal: Resultats proves teòrica i pràctica

Al enllaç podeu consultar els resultats de les proves teòrica i pràctica de la fase d'oposició. 

El termini per a presentar mèrits és del 2 de juny al 8 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Es convoca a les persones aprovades a la realització de l'entrevista, el dia 9 de juny de 2023, a l'hora individualitzada que s'indica.

 

Tribunal: Resultats FINALS

Al enllaç podeu consultar els resultats finals del procés selectiu.

 

Tribunal: Acta 

Al enllaç podeu consultar l'Acta final del procés de selecció.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023