Consulta pública prèvia

L'Ajuntament de Cubelles té obertes les preceptives consultes públiques prèvies, d’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes.

 

Amb caràcter previ a l’elaboració d'un projecte d’ordenança o reglament, es duu a terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Cubelles, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania  i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma. 

  • Característiques de la consulta

  • Proposta

  • Dades personals

  • * Camps obligatoris

L’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 679/2016, les seves dades seran incorporades en un fitxer propietat de l’AJUNTAMENT DE CUBELLES. Aquestes dades seran utilitzades per gestionar l'aprovació de la normativa a la que vostè fa aportacions de l’Ajuntament de Cubelles. Per a la seva tranquil·litat, l’AJUNTAMENT DE CUBELLES ha pres totes les mesures previstes en la citada normativa per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades. En cas que vostè vulgui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació o portabilitat, ho podrà fer enviant un correu electrònic a l’adreça cubelles@cubelles.cat indicant a quin projecte normatiu ha formulat propostes.


Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023