E-fact

L'eFACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.

 

Es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

 

::: ATENCIÓ: A PARTIR DE 2019 ÉS OBLIGATÒRIA LA TRAMESA DE FACTURES EN FORMAT ELECTRÒNIC :::

 

RECLAMACIÓ DE FACTURES: és obligatori enviar un correu electrònic a l'adreça factures@cubelles.cat indicant les dades del proveïdor (nom, NIF, etcètera) i les de la factura (número, import, concepte, etcètera).

Vídeo explicatiu del funcionament del B2B Router per crear factures electròniques

Vídeo explicatiu del funcionament del B2B Router per crear una Administració Pública com a client

Vídeo explicatiu del funcionament del B2B Router per afegir el codis DIR3

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023