ESTABILITZACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA 3 PLACES CONSERGE MANTENIMENT ESCOLES, PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzada)

27 de març de 2023


Descripció

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la qual regula els processos extraordinaris d’estabilització de places, l'Ajuntament de Cubelles ha aprovat els processos selectius de les diferents convocatòries d'estabilització derivades de l'esmentada Llei, de torn lliure.

 

BOPB: Bases del procés selectiu 34 places de personal laboral (CONSERGES MANTENIMENT ESCOLES ANNEX 2)

 

BOE: Publicació BOE anunci convocatòries estabilització Ajuntament de Cubelles

 

DOGC: Publicació extracte convocatòria procés selectiu 34 places de personal laboral

 

  • 3 places de Conserges manteniment escoles (annex 2 de les bases)  TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 28 de març de 2023 al 17 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

NOTA: Cal emplenar els models normalitzats 23-RRHH-03 (sol·licitud admissió a proves selectives) i 24-RRHH-04 (instància presentació mèrits convocatòries) que es troben en el marge  "Documentació adjunta" i adjuntar-los en la instància al Registre, així com indicar en el model corresponent els mèrits ordenats i enumerats.

 

BOPB: Relació provisional d'admesos i exclosos

Al enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos i exclosos.

El termini per a esmenar sol·licitus i/o fer al·legacions és: del 05/05/20223 al 18/05/2023, ambdós inclosos

 

Nota: Relació definitiva d'admesos

Al enllaç podeu consultar la relació definitiva d'admesos i exclosos.

 

Tribunal: Acta final del Tribunal_Resultats de la fase única de concurs del procés selectiu

Al enllaç podeu consultat els resultats del procés selectiu per a l'estabilització de 3 places de conserges manteniment escoles.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023