ESTABILITZACIÓ. CONVOCATÒRIA PÚBLICA 9 PLACES D'OPERARI/ÀRIA DE NETEJA D'EDIFICIS (ANNEX 8), PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzat)

1 de desembre de 2023


Descripció

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la qual regula els processos extraordinaris d’estabilització de places, l'Ajuntament de Cubelles ha aprovat els processos selectius de les diferents convocatòries d'estabilització derivades de l'esmentada Llei, de torn lliure.

 

 BOPB: Bases del procés selectiu 33 places personal laboral (9 places operari/ària neteja edificis, ANNEX 8)

 

BOE: Publicació BOE anunci convocatòries estabilització Ajuntament de Cubelles

 

DOGC: Publicació extracte convocatòria procés selectiu 33 places de personal laboral

 

  • 9  places d'operaris/àries neteja d'edificis (annex 8 de les bases) TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 4 de desembre de 2023 al 27 de desembre de 2023, ambdós inclosos.
  • LES SOL·LICITUDS PRESENTADES ABANS DEL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2023 ESTAN FORA DE TERMINI.

NOTA: Cal emplenar els models normalitzats 23-RRHH-03 (sol·licitud admissió a proves selectives) i 24-RRHH-04 (instància presentació mèrits convocatòries) que es troben en el marge  "Documentació adjunta" i adjuntar-los en la instància al Registre, així com indicar en el model corresponent els mèrits ordenats i enumerats

 

 

 BOPB: Relació provisional d'admesos i exclosos

A l'enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos i exclosos. El termini per a esmenar sol·licituds i/o fer al·legacions és del 25/01/2024 al 07/02/2024, ambdós inclosos.

 

 BOPB: Relació definitiva d'admesos i exclosos

A l'enllaç podeu consultar la relació definitiva d'admesos i exclosos. 

La data de constitució del tribunal i valoració dels mèrits de les persones aspirants és el 9 de febrer de 2024 a les 09:30 hores.

 

TRIBUNAL: Resultats de la valoració dels mèrits 9 places operaris/àries de neteja

A l'enllaç podeu consultar el resultat de la valoració dels mèrits del procés de selecció d'estabilització de 9 places d'operaris/àries de neteja, personal laboral fix de l'Ajuntament.

 

TRIBUNAL: ACTA del Tribunal de selecció

A l'enllaç podeu consultar l'acta del tribunal del procés de selecció.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023