ESTABILITZACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA 1 PLAÇA DE DINAMITZADOR/A-INFORMADOR/A JUVENIL, PERSONAL LABORAL FIX, ACCÉS CONCURS DE MÈRITS (Finalitzada)

14 de juny de 2023


Descripció

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la qual regula els processos extraordinaris d’estabilització de places, l'Ajuntament de Cubelles ha aprovat els processos selectius de les diferents convocatòries d'estabilització derivades de l'esmentada Llei, de torn lliure.

 

BOPB: Bases del procés selectiu 34 places de personal laboral (1 plaça de DINAMITZADOR/A-INFORMADOR/A JUVENIL, GRUP C2 annex 4)

 

BOE: Publicació BOE anunci convocatòries estabilització Ajuntament de Cubelles

 

DOGC: Publicació extracte convocatòria procés selectiu 34 places de personal laboral

 

  • 1 plaça de Dinamitzador/a-Informador/a Juvenil (annex 4 de les bases)  TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 15 de juny de 2023 al 5 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

NOTA: Cal emplenar els models normalitzats 23-RRHH-03 (sol·licitud admissió a proves selectives) i 24-RRHH-04 (instància presentació mèrits convocatòries) que es troben en el marge  "Documentació adjunta" i adjuntar-los en la instància al Registre, així com indicar en el model corresponent els mèrits ordenats i enumerats.

 

BOPB: Relació provisional d'admesos i data tribunal

Al enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos.

El dia de constitució del Tribunal per a la valoració dels mèrits és el 15 de setembre de 2023.

El termini per a esmenar sol·licituds i/o fer al·legaciones és del 28 de juliol al 11 d'agost, ambdós inclosos.

 

Tribunal: Resultats fase única de concurs de mèrits

A l'enllaç podeu consultar els resultats de la fase única de concurs de mèrits.

 

Tribunal: ACTA FINAL

A l'enllaç podeu consultar l'acta final del tribunal de selecció.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023