Ordenança 15 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

Document

2018 15 parades,casetes,venda,atraccions Mod.pdf
Veure


  • Icone facebook
  • Icone impressora