BORSA DE TREBALL D'OFICIALS DE 2ª (BRIGADA)

22 de febrer de 2018


Descripció

Proves selectives per a la creació mitjançant el sistema concurs-oposició d’una borsa de treball d’oficials de 2ª en les especialitats següents: obra, pintura, fusta, fontaneria, electricitat, ferro i magatzem amb caràcter laboral temporal assimilat al grup de classificació C2.

 

Model instància PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECTIU

 

BOPB. Publicació Bases

 

DOGC. Convocatòria

Presentació d'instàncies fins al 14 de març de 2018.


  • Icone facebook
  • Icone impressora