1 PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL I BORSA DE TREBALL

20 de febrer de 2018


Descripció

Proves selectives per a l’accés pel sistema de concurs oposició lliure d’una plaça d'agent de la policia local, així com la constitució d’una borsa de treball, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2. 

 

Model instància PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECTIU

 

BOPB_Bases Agent Policia

 

Publicació BOE

 


  • Icone facebook
  • Icone impressora