TRACA - Pla de prevenció de Drogodependències de Cubelles, Canyelles i Olivella

Descripció

El TRACA es centra en la prevenció primària, quan encara no existeix el consum i volem retardar o impedir el seu inici, i la secundària quan ja existeix el consum ocasional, i es vol evitar que el consum esdevingui problemàtic i incidir en la reducció de riscos associats.

La major part de la feina que es fa des del TRACA gira entorn la prevenció inespecífica, és a dir, en la que no es dóna prioritat a la prevenció de l’ús de les drogues, sinó a altres finalitats que són positives, aconseguint avenços en el desenvolupament de la persona jove i de la seva comunitat. Aquestes actuacions preventives es desenvolupen principalment en l’àmbit comunitari, escolar i familiar. Implicar-los en activitats d’esport i/o lleure o altres accions encaminades a ampliar el ventall de possibilitats com a persona (noves amistats, viatjar més, participar o crear associacions...). Organitzem activitats diverses sota el nom de TRACA que no estan relacionades directament amb les drogues. També es fa prevenció específica, es parla explícitament de drogues amb els i les joves i les seves famílies, a través de tallers, xerrades i de l’atenció personalitzada.

 

Objectius

General

- Prevenir i reduir el consum de drogues als municipis de Canyelles, Olivella i Cubelles promovent estils de vida saludables des d’una perspectiva comunitària i de treball en xarxa.

 

Específics

- Fomentar una cultura d’oci no associada al consum de drogues

- Reduir els riscos associats al consum de drogues en col·lectius de persones consumidores.

- Definir i consensuar protocols de detecció i actuació per a diferents àmbits d’intervenció que permetin optimitzar els recursos existents.

- Detectar els casos amb consums habituals , tant d’adults com de menors, per tal d’acompanyar-los als serveis especialitzats de tractament.

- Cercar complicitat amb els mitjans de comunicació per a poder informar i sensibilitzar la població.

- Vetllar per a que es compleixi la normativa de venda d’alcohol i tabac en els establiments, superfícies comercials i espais d’oci, dels diferents municipis.

- Treballar amb les famílies la importància de l’educació dels seus fills com una eina preventiva front el consum de drogues.

- Coordinar-se amb els cossos de seguretat per tal de minimitzar la venda i el consum de drogues a la via pública.

- Donar informació objectiva a la població de les normatives existents per tinença i consum de drogues al carrer.

- Donar informació objectiva a la població de les normatives sobre alcohol i conducció.

  

Serveis:

Servei d’Informació per a joves i adults: es posa a disposició de qui ho necessiti un telèfon mòbil i un correu electrònic on es poden fer consultes de manera anònima. S’atenen qualsevol tipus de dubtes sobre substàncies, tipus de consum, riscos, hàbits, actituds... També s’atén en persona prèvia cita.

c/e: traca@ccgarraf.cat 
Tel. 679 869 772

 

Materials informatius: des del TRACA es creen materials informatius propis.

 

Si viatges... - adreçat a joves de 16 i 17 anys que s’han iniciat en el consum d’alcohol, tabac i/o cànnabis. També es parla dels riscos associats a les xarxes socials.

 

Amb qui i amb què viatges - adreçat als més joves, de 12 a 14 anys, que encara no consumeixen. S’informa a grans trets sobre les drogues i més específicament sobre la presa de decisions i factors de protecció.

 

Anem junts? – adreçats a mares, pares i adults referents. Aquest material pretén ser un suport davant dels dubtes i dels conflictes que sorgeixen quan les drogues es creuen al camí  dels fills i filles (sobretot el tabac, l’alcohol i el cànnabis). Es parla de les decisions, dels límits, de pactar, de parlar i sobretot d’escoltar

 

 

Activitats i Festes

 • Activitats d’estiu:        
  • Pack Antiavorriment
  • aTRACA l’estiu
 • Festa Jove: 5a Festa Jove
 • Guia Garraf Jove: Activitats d’interès per a joves a la comarca del Garraf


 • TRACA logo

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023