L’Ajuntament de Cubelles aprova un augment del 3,5 % en els impostos municipals per l’any 2002

9 de novembre de 2001


El ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió extraordinària el passat 6 de novembre, va aprovar, amb les abstencions dels grups municipals d’IC-V i PSC, el valor de les noves ordenances fiscals per a l’any 2002. L´Ajuntament de Cubelles ha aprovat les ordenances fiscals que fan referència a impostos municipals per al proper exercici. En còmput global, aquestes han sofert un increment del 3,5%, un valor que ve marcat per l’increment del cost de la vida (el conegut com IPC).

Els impostos municipals que s’han incrementat de l’ordre d’un 3,5% per a l’any 2002 afecten, principalment, a l´I.B.I. (Impost de Béns Immobles), l’I.V.T.M. (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica), l’I.V.T.U. (Increments del Valors Terrenys de naturalesa Urbans) i l’I.A.E. (Impost d’Activitats Econòmiques). Cal tenir en compte, però, que aquests impostos estaven congelats des de l’any 1999 i que, en aquesta ocasió, el que s’ha fet ha estat una adequació a l’increment del cost de la vida respecte a l’any 2001. Per la seva banda, l’I.C.I.O. (Impost de Construcció i Obres) s´ha incrementat en un 0,72%.

A tall d’exemple, la contribució urbana d´una casa d´un valor de 6.200.000 pessetes, que durant l´any 2001 tenia un cost de 40.207 pessetes, passarà a costar l’any 2002 de l’ordre de 43.676. així mateix, en quant a l´impost de circulació, una família que disposi d´un cotxe d´entre vuit i dotze cavalls, pagarà 8.570 pessetes, mentre que l’any 2001 va haver d’abonar 8.250.

El regidor d’Hisenda, Josep Marcillas, que va informar que a partir de l’1 de gener del 2002 s’aplicarà de forma oficial la nova moneda, va precisar al començament del ple que "creiem que, de forma automàtica, ja preveurà l’aplicació d’euros, però és oportú incloure aquesta esmena que assenyali que les noves tarifes expressades en euros són equivalents a les vigents al 2001."

La sessió plenària només va portar a votació la modificació dels impostos. Les taxes s’aprovaran durant el mes de desembre. Segons Marcillas, el motiu de posposar-ho "ha estat la manca de dades sobre la recollida de la brossa. A més, encara s´estan estudiant les altres ordenances”. El regidor d’Hisenda va explicar que “amb els recursos que s’obtenen dels impostos es pot garantir l’execució del manteniment de les infrastructures necessàries de funcionament, millorant la qualitat de vida dels ciutadans”. Josep Marcillas va destacar l’esforç considerable que s’ha fet en diferents temàtiques. Va destacar “la neteja viària, l’arranjament de via pública i zones ajardinades, l´arranjament del cementiri, la construcció d´una nova llar d’infants, la posada al dia d’immobles municipals, com ara els serveis tècnics, l’escola pública i el Poliesportiu, així com el fet d´haver cobert les necessitats de serveis amb la incorporació de personal, compra de vehicles i la posada al dia del sistema informàtic”.

Tot i així, va insistir, que "encara queden moltes altres coses a fer." En aquest sentit, va afegir, que "cada vegada es reclamen més peticions, i per fer-hi front són necessaris més els recursos”. Després d’una extensa explicació, Josep Marcillas va concloure dient que l’equip de govern, per poder portar a terme els seus objectius, "prendrà com a referència una variació de la taxa d’inflexió interanual del 3,5 %”. Aquest increment, segons el regidor, servirà per cobrir les despeses generals de funcionament i sufragar una part de les inversions municipals que l’equip de govern executarà a través del seu pressupost municipal anual.

Un cop acabada l’exposició del regidor d’Hisenda, va intervenir el cap de llista del PSC, Jordi Coch, qui va reconèixer les millores realitzades darrerament pel consistori, tot i apuntar que "aquestes s’havien fet gràcies a les mobilitzacions veïnals i polítiques locals". Jordi Coch va dir que "des de l’oposició s’ha fet un esforç per portar un control de les despeses públiques", i que "tot i aquest esforç", es queixava Coch, “aquestes no van adreçades al que nosaltres considerem com a prioritari”. Coch va insistir en el fet que "la recaptació de les ordenances fiscals, amb les que s’ha d’elaborar un pressupost econòmic, ha de fer front a les necessitats del municipi de Cubelles", i va afegir que "discrepem que pujar impostos sigui una solució. El que s’ha de fer és recaptar millor".

Per la seva banda, la cap de llista d’IC-V, Mònica Miquel, va protestar pel fet que l’oposició hagués rebut tota la documentació de la proposta de les ordenances municipals la nit abans del ple. "Entenem que una vegada més no deixa d’haver un desgavell organitzatiu dins l’Ajuntament, deixant a la oposició desinformada”, va manifestar. Així mateix, Mònica Miquel, va manifestar que “l´augment dels impostos ha d’anar a fer front a un seguit d’inversions que creiem que el municipi necessita amb objectius clars, amb una planificació a curt, mig i llarg termini d’allò que es proposa per al futur”.

El regidor d’Hisenda, Josep Marcillas va replicar les paraules de Mònica Miquel, dient-li que "és voluntari per part de l’Ajuntament enviar aquesta documentació", i que "l’obligació de l’Ajuntament és que l’expedient, en el moment de la convocatòria del ple, estigui complert i a disposició de l’oposició". "Aquesta documentació", va insistir, "estava divendres a disposició."


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023